Hartling, A. S., Nørreby, T. R., Skovse, A. R., Steensig, J., & Thøgersen, J. (2016). Language Works. Linguistic Journal. Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, 1(1), 3–4. Retrieved from https://tidsskrift.dk/lwo/article/view/23502