Hansen, L. H., & Mengel-Niemann, K. S. (2020). Gender Bias in Language Comprehension: Exploring the Role of Gender Bias in Adjectives of the Danish Language. Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, 5(1), 61–77. Retrieved from https://tidsskrift.dk/lwo/article/view/121219