Vies, C. Z. (2020). I begyndelsen af ordet: Konsonantklynger i moderne hebraisk. Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, 5(1), 5–20. Retrieved from https://tidsskrift.dk/lwo/article/view/121215