Williams, H. (2019). Læs dette da det er et bankkup. Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, 4(2), 60-78. Retrieved from https://tidsskrift.dk/lwo/article/view/117799