(1)
Lykkegaard Nielsen, T. Markering Af Gender På Tyrkisk. LWorks 2020, 5, 38-60.