(1)
Nguyen, M. Om præpositionsstranding I Dansk. LWorks 2018, 3, 62-89.