[1]
Bruun, A. 2017. ”Hvordan har du sovet i nat, Per?”: En samtaleanalytisk undersøgelse af navne i hjemmeplejesamtaler. Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift. 2, 2 (Jul. 2017), 46-65.