Gennemse titelindeks


 
Nummer Titel
 
Årg. 4, Nr. 7/8 (2011): Evaluering og eksamen i en digital verden / Assessment and exams in a digital world 5 hurtige spørgsmål til ministeren Resumé   PDF
Rasmus Blok
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser A Design-Based introduction to learning centres Resumé   PDF (English)
Anne Kristine Petersen, Astrid Margrethe Hestbech, Peter Bukovica Gundersen
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet – Erfaringer fra tre pilotprojekter Resumé   PDF
Christopher Kjær, Inger-Marie F. Christensen, Rasmus Blok, Lise Petersen
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning A pedagogical design pattern framework for sharing experiences and enhancing communities of practice within online and blended learning Resumé   PDF (English)
Chresteria Neutszky-Wulff, Susanne Rosthøj, Inez Harker-Schuch, Victoria Jae Chuang, Henrik Bregnhøj, Christian Bugge Henriksen, Michael May
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser Applying a learning design methodology in the flipped classroom approach – empowering teachers to reflect and design for learning Resumé   PDF (English)
Evangelia Triantafyllou, Lise Busk Kofoed, Hendrik Purwins, Olga Timcenko
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser Apps i anatomiundervisningen - perspektiver for et nyt learning design Resumé   PDF   PDF
Solvej Videbaek, Nikolaj Bøgh, Ellen Hollands Steffensen, Søren Gullaksen
 
Årg. 3, Nr. 6 (2010): Fremme af IKT-støttet læring i forbindelse med den nationale strategi At styrke videndeling på tværs - Interview med videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen Resumé   PDF
Simon Heilesen, Helle Meldgaard, Uwe Wollin
 
Årg. 1, Nr. 1 (2008): Forskning og kommunikation Bag massemedieproduktionen – Forhandlinger om vidensformer og ekspertise Resumé   PDF
Ursula Plesner
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Bare et spil? Perspektiver i at bruge serious games i arbejdsmiljøundervisningen i erhvervsskolerne Resumé   PDF
Helene Meldgaard Pedersen, Gritt Bennedsen, Regine Grytnes
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Barrierer for ibrugtagning af videooptaget universitetsundervisning Resumé   PDF
Pernille Rattleff, Leif Glud Holm
 
Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Bedside Ipad videooptagelser som læringsredskab i klinisk psykiatri Resumé   PDF
cecilie Fog-petersen, Sidse Arnfred
 
Årg. 8, Nr. 13 (2015): Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer & learning analytics Blended Learning Analytics Model for Evaluation (BLAME). Et case-studie af universitetsunderviseres brug af Blackboard Resumé   PDF
Peter Musaeus, Andreas Brændstrup Bennedsen, Janne Saltoft Hansen, Mads Ronald Dahl
 
Årg. 10, Nr. 18 (2018): Systemer, portaler og platforme mellem styring og frihed Blogs - Læringsfællesskab med rum til refleksion Resumé   PDF
Dorthe Boe Danbjørg, Jane Clemensen, Pernille Stenkil Hansen, Lars Thrysøe, Mette Juel Rothmann
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Bo Fibiger - Nekrolog Resumé   PDF
Jørgen Bang
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Brug af podcasts i undervisningen - muligheder og begrænsninger Resumé   PDF
Helle Mathiasen
 
Årg. 6, Nr. 10 (2013): LOM#10: Mobil teknologi i universitetsundervisningen Building students’ knowledge one click at a time Resumé   PDF
Quentin Vicens
 
Årg. 2, Nr. 3 (2009): Læringspotentialet i virtuelle verdener CaseConnexion – udvikling af et virtuelt læringsmiljø til sygeplejestuderende Resumé   PDF
Line Zimmer Rasmussen, Linda Hauschildt Nielsen
 
Årg. 8, Nr. 13 (2015): Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer & learning analytics Computerspil og læring Resumé   PDF
Lasse Juel Larsen
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Creative Commons: Some Rights Reserved – fleksibel udnyttelse af ophavsretten (video) Resumé
Martin von Haller Grønbæk
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Critical reflection and dialogical learning design: moving MOOCs beyond unidirectional transmission of content Resumé   PDF (English)
Kim Haagen Mathiesen, Mathias Helbo Nedergaard, Rikke Toft Nørgård
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Den digitaliserede Kulturarv - En læringsressource med stort potentiale! Resumé   PDF
Jørgen Bang
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Designtænkning som didaktisk metode: Læringsdesign for teknologisk forestillingskraft og handlekraft Resumé   PDF
Rikke Berggreen Paaskesen, Rikke Toft Nørgård
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Det eksperimenterende fællesskab - Børn og voksnes leg med medier og teknologi Resumé   PDF
Ole Caprani, Klaus Thestrup
 
Årg. 2, Nr. 3 (2009): Læringspotentialet i virtuelle verdener De virtuelle verdeners læringspotentiale – En analyse af Second Lifes egnethed som læringsplatform for et virtuelt læringsmiljø Resumé   PDF
Lillian Wiese
 
Årg. 8, Nr. 13 (2015): Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer & learning analytics Digitale prøver – et litteraturstudie Resumé   PDF
Karen Louise Møller, Thomas R. Mikkelsen
 
Årg. 1, Nr. 1 (2008): Forskning og kommunikation Digital forskningsformidling - kommunikative potentialer ved at anvende Web 2.0 til videnskonst Resumé   PDF
Jørgen Bang, Christian Dalsgaard
 
Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Resumé   PDF
Cita Nørgård, Peter Fridorff-Jens, Mads Ronald Dahl
 
Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Digitalisering af OSKE – En digitaliseret eksamen på godt og ondt Resumé   PDF
Kristian Krogh, Eivind Ortind Simonsen, Mads Ronald Dahl, Ulla Breth Knudsen
 
Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Digitalisering af undervisningen i almen patologi Resumé   PDF
Ben Vainer, Carina Kirstine Klarskov, Niels Werner Mortensen, Paul Meyer Mai, Flemming Fryd Johansen
 
Årg. 4, Nr. 7/8 (2011): Evaluering og eksamen i en digital verden / Assessment and exams in a digital world Digitalisering af universitetets prøveformer Resumé   PDF
Rasmus Blok, Marie Gottlieb
 
Årg. 10, Nr. 17 (2017): LOM#17: Portfolio, refleksion og feedback Digital portfolio og peer to peer feedback - skaber transfer og engagerede studerende Resumé   PDF
Ditte Jacobsen, Jesper Glarborg Bahrenscheer
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Distribution af video – lige meget hvordan? Resumé   PDF
Diba Markus
 
Årg. 4, Nr. 7/8 (2011): Evaluering og eksamen i en digital verden / Assessment and exams in a digital world E-Aflevering på Humaniora, Københavns Universitet Resumé   mp4
Annette Q Pedersen
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling E-læring 2.0. Vilkår og muligheder i det sociale web Resumé   PDF
Simon B. Heilesen
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen E-læring - hvad med juraen? Resumé   PDF
Morten Rosenmeier
 
Årg. 3, Nr. 4 (2010): Perspektiver på e-læring E‐læring ‐ hvad med juraen? – Et billede fortæller mere end 1000 ord Detaljer   PDF
Morten Rosenmeier
 
Årg. 3, Nr. 4 (2010): Perspektiver på e-læring E-materialer, som de forstås og bruges – en undersøgelse af forskelle i forståelsen af e-læring i hhv. et universitets- og forskningsbiblioteks-forankret regi Resumé   PDF
Maria Hvid Stenalt, Volkmar Engerer, Jesper Boserup Thestrup
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Engagerende didaktiske design i blendede læringsrum – et grundlag for facilitering af læreprocesser Resumé   PDF
Ulla Konnerup, Susanne Dau
 
Årg. 4, Nr. 7/8 (2011): Evaluering og eksamen i en digital verden / Assessment and exams in a digital world E-tiviteter som eksamensform Resumé   PDF
Anette Grønning
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Facilitating online project collaboration - new directions for learning design Resumé   PDF (English)
Inez Estelle Harker-Schuch, Henrik Bregnhøj, Victoria Jae Chuang, Peter Furu, Ingelise Andersen, Christian Bugge Henriksen
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Facilitering af selvstudiet i problembaseret læring - et læringsdesign for asynkron kommunikation Resumé   PDF
Henriette Lorenzen, Isa Neimann Thomasen
 
Årg. 3, Nr. 6 (2010): Fremme af IKT-støttet læring i forbindelse med den nationale strategi Fødevaresikkerhed over nettet - en udfordring der blev løst Resumé   PDF
Leon Brimer
 
Årg. 1, Nr. 1 (2008): Forskning og kommunikation Forskning og kommunikation Resumé   PDF
Simon B. Heilesen, Michael Pedersen
 
Årg. 1, Nr. 1 (2008): Forskning og kommunikation Forskningsstof i massemedierne – hvilke funktioner? Resumé   PDF
Bente Kristiansen
 
Årg. 3, Nr. 4 (2010): Perspektiver på e-læring Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle Resumé   PDF
Lillian Buus
 
Årg. 3, Nr. 6 (2010): Fremme af IKT-støttet læring i forbindelse med den nationale strategi ”Fremme af IKT-støttet læring” i forbindelse med den nationale strategi Resumé   PDF
Simon B. Heilesen, Helle Meldgaard, Uwe Wollin
 
Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer Fremtidens undervisningsmiljøer Resumé   PDF
Lillian Buus, Uwe Wollin
 
Årg. 10, Nr. 18 (2018): Systemer, portaler og platforme mellem styring og frihed From professors’ barriers to organisational conditions in ICT integration in higher education Resumé   PDF (English)
Willy Francisco Castro, Tom Nyvang
 
Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer Global Classroom - videokonference i undervisning Resumé   PDF
Flemming Nielsen
 
Årg. 3, Nr. 6 (2010): Fremme af IKT-støttet læring i forbindelse med den nationale strategi Globalt læringsmiljø om et globalt problem – en beskrivelse af et tværvidenskabeligt online kursus om klimaforandringer Resumé   PDF
Christian Bugge Henriksen, Anita Monty, John R. Porter
 
Årg. 10, Nr. 18 (2018): Systemer, portaler og platforme mellem styring og frihed God kvalitet i livestreamet undervisning – fra underviserens point of view Resumé   PDF
Vibe Jelsbak, Lillian Buus, Jonas Thorsen
 
Årg. 3, Nr. 4 (2010): Perspektiver på e-læring Go online – om effektiv, undervisercentreret udvikling af e-læring ved Aarhus Universitet Resumé   PDF
Mikkel Godsk
 
Årg. 10, Nr. 18 (2018): Systemer, portaler og platforme mellem styring og frihed Hvordan kan teknologi påvirke pædagogiske og didaktiske praksisser? Resumé   PDF
Rasmus Leth Jørnø, Karsten Gynther
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Hvordan skabes et learning design, der motiverer og engagerer deltagerne i et online kompetenceudviklingsforløb? Resumé   PDF
Inger-Marie Falgren Christensen, Christopher Kjær, Bo Lüders, Jan Apollo, Pernille Stenkil Hansen
 
Årg. 3, Nr. 4 (2010): Perspektiver på e-læring ICTs and the concept and practice of internationalization of higher education Resumé   PDF
Marie Gottlieb, Kathrine Dalgaard Skovdal
 
Årg. 3, Nr. 6 (2010): Fremme af IKT-støttet læring i forbindelse med den nationale strategi I did it - Om ph.d.- og efteruddannelseskurset, ”Applied Statistics for Researchers and Developers”, afholdt som interaktiv e-læring Resumé   PDF
Ib Skovgaard, Bo Markussen, Marianne Thorsen, Ditte Carlsen
 
Årg. 6, Nr. 10 (2013): LOM#10: Mobil teknologi i universitetsundervisningen Implementering af iPads i undervisningen på Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT), Aarhus Universitet. Resumé   PDF
Mads Ronald Dahl, Annette Smed Svanholm
 
Årg. 10, Nr. 18 (2018): Systemer, portaler og platforme mellem styring og frihed Implementering af læringsplatforme – Brug, værdier og samarbejde Resumé   PDF
Morten Misfeldt, Andreas Lindenskov Tamborg, Ane Qvortrup, Camilla Kølsen Petersen, Lærke Ørsted Svensson, Benjamin Brink Allsopp, Lone Dirckinck-Holmfeld
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Resumé   PDF
Mikkel Godsk, Christian Dalsgaard
 
Årg. 4, Nr. 7/8 (2011): Evaluering og eksamen i en digital verden / Assessment and exams in a digital world Implementering af organisatoriske forandringsprocesser ved indførelse af elektronisk aflevering og eksamen Resumé   PDF
Annette Q Pedersen
 
Årg. 3, Nr. 6 (2010): Fremme af IKT-støttet læring i forbindelse med den nationale strategi INNOTOUR.COM - en international WEB 2.0 platform for turismeundervisning Resumé   PDF
Janne J. Liburd, Anne‐Mette Hjalager, Inger‐Marie F. Christensen
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Innovativ formidling af førsteårsstuderende som et design-based research-forløb Resumé   PDF
Ole Eggers Bjælde, Rasmus Brøgger Najbjerg
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Internettet som personaliseret og socialt medie Resumé   PDF
Christian Dalsgaard
 
Årg. 1, Nr. 1 (2008): Forskning og kommunikation Involverende relationer og udfordring af eksisterende viden - forskningsformidling fra en aktionsforskers perspektiv Resumé   PDF
Birgitte Ravn Olesen, Christina Hee Pedersen
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Kan brugen af mobiletelefoner i undervisningen styrke elev-centrerede læreprocesser? Resumé   PDF
Judith Seipold
 
Årg. 2, Nr. 3 (2009): Læringspotentialet i virtuelle verdener Kan det være ulovligt at undervise? Detaljer   PDF
Morten Rosenmeier
 
Årg. 10, Nr. 18 (2018): Systemer, portaler og platforme mellem styring og frihed Kan eller Skal – hvordan skabes der aktivitet om e-læringsmateriale Resumé   PDF
Christina Biber Hartz, Laura Glavind, Kristian Nøhr Jensen
 
Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer Kan forskningsbibliotekernes e-materialer være e-læringsmaterialer? – tilgængeliggørelse og formidling i elektroniske læreomgivelser Resumé   PDF
Volkmar Engerer
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Kan mobiltelefonen skabe refleksion i undervisningen? Medialisering som refleksivt redskab Resumé   PDF
Jørgen Bang, Christian Dalgaard, Thea Skaanes
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Krydsbestøvning? Videndeling med online and blended learning på Københavns Universitet Resumé   PDF
Jens Christian Jacobsen, Olga Trolle, Julie Markussen
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Læring i videnssamfundet - Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Resumé   PDF
Jørgen Bang, Christian Dalgaard
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Læring med videoteknologi – peer feedback og videosupervision Resumé   PDF
Henrik Hein Lauridsen, Cita Nørgård, Rie Castella Toftegaard
 
Årg. 6, Nr. 10 (2013): LOM#10: Mobil teknologi i universitetsundervisningen Læring på tværs af kontekster - læringspotentialer i mobilt medieret information og kommunikation Resumé   PDF
Christian Dalsgaard, Nicholai Friis Pedersen, Janus Aaen
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Læringsdesign for selvinitieret lærings- og professionsdannelse Resumé   PDF
Ulla Lunde Ringtved, Christian Wahl, Gianna Belle, Anita Clemmensen
 
Årg. 2, Nr. 3 (2009): Læringspotentialet i virtuelle verdener Læringspotentialet i virtuelle verdener Resumé   PDF
Rasmus Blok, Inger-Marie F. Christensen
 
Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer Læringsrum og vidensudvikling i professionuddannelser Resumé   PDF
Tom Nyvang, Susanne Dau
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Learning analytics som udgangspunkt for refleksion over didaktisk design i blended learning Resumé   PDF
Anne-Mette Nortvig
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser Learning design – pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser Resumé   PDF
Lillian Buus, Mikkel Godsk, Roland Hachmann
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser Learning design som systematisk alternativ til one-hit wonders – implementering af educational it i de våde fag på Aarhus Universitet Resumé   PDF
Mikkel Godsk, Janne Saltoft Hansen
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser Lektier Online - didaktisk design af et uformelt online læringsrum? Resumé   PDF
Nina Bonderup Dohn, Hanne Skipper Degnebolig, Pernille Holm Lindhardt, Kirsten Lund
 
Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer Live videotransmitteret undervisning Resumé   PDF
Rikke Ørngreen, Karin Levinsen, Vibe Alopaeus Jelsbak, Thomas Bendsen, Karen Louise Møller
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Lyd og billede i undervisningen – et uddannelsespolitisk aspekt Resumé   PDF
Poul Søren Kjærsgaard
 
Årg. 10, Nr. 17 (2017): LOM#17: Portfolio, refleksion og feedback Mål, motivation og fokus i undervisningen – med e-portfolio Resumé   PDF
Laila Kjærbæk, Inger-Marie Falgren Christensen
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen MIT OpenCourseWare and the Open Educational Resource Movement (video) Resumé
Curt Newton
 
Årg. 6, Nr. 10 (2013): LOM#10: Mobil teknologi i universitetsundervisningen Mobilapplikationers potentiale til understøttelse af specialeprocessen Resumé   PDF
Nicholai Friis Pedersen, Charlotte Albrechtsen, Tine Wirenfeldt Jensen
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Mobile City- og sprogguides. Nye forbindelser mellem formelle og uformelle læringsmiljøer Resumé   PDF
Mads Bo Kristensen, Niels Ole Ankerstjerne, Anne Chresteria Neutsky-Wulff, Herluf Schelde
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Mobile mediers læringspotentialer - didaktiske overvejelser i forbindelse med brugen af podcast og vodcast Resumé   PDF
Bo Fibiger
 
Årg. 6, Nr. 10 (2013): LOM#10: Mobil teknologi i universitetsundervisningen Mobil læring på danske universiteter Resumé   PDF
Inger-Marie Christensen, Mikkel Godsk
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Mobiltelefoner som kulturelle ressourcer - En analyse af mobil ekspertise, strukturer og spirende kulturelle praksisser Resumé   PDF
Ben Bachmair, John Cook, Norbert Pachler
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Mon Wenger har en avatar? Vilkår og muligheder i det sociale web-observationer og refleksioner over remediering af didaktisk design i Second Life Resumé   PDF
Marianne Riis
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning MOOC design – Dissemination to the masses or facilitation of social learning and a deep approach to learning? Resumé   PDF (English)
Inger-Marie Falgren Christensen, Mette Dam Laursen, Jacob Bøggild, Torsten Bøgh Thomsen
 
Årg. 8, Nr. 13 (2015): Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer & learning analytics MOOC-inspiration i e-læring – læring, feedback og relationer Resumé   PDF
Anne Winther Jensen
 
Årg. 8, Nr. 13 (2015): Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer & learning analytics MOOC som studievalgsvejledning, læringsobjekt og redskab i markedsføring Resumé   PDF
Simon Heilesen
 
Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer MOOCs - perspektiver for UC-sektoren i Danmark Resumé   PDF
Hanne Wacher Kjærgaard, Lars Peter Bech Kjeldsen, Vibe Alopaeus Jelsbak, Thomas Bendsen
 
Årg. 4, Nr. 7/8 (2011): Evaluering og eksamen i en digital verden / Assessment and exams in a digital world Mundtlig eksamen via Adobe Connect - erfaringer og retningslinjer Resumé   PDF
Christopher Kjær
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Nærhed i fjernundervisning – om brugen af audio og video i sprogundervisning Resumé   PDF
Anne Chresteria Neutzsky-Wulff
 
Årg. 3, Nr. 6 (2010): Fremme af IKT-støttet læring i forbindelse med den nationale strategi Nærværende fjernundervisning - et projekt om ikt-støttet feedback Resumé   PDF
Anne Chresteria Neutzsky-Wulff
 
Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Når design af færdighedstræning er udgangspunkt for design af et færdighedslaboratorium i klinisk biomekanik Resumé   PDF
Cita Nørgård, Henrik Hein Lauridsen, Søren Bech
 
Årg. 1, Nr. 1 (2008): Forskning og kommunikation Når forskningsbaseret viden forhandles: den dialogiske drejning inden for forskningskommunikation Resumé   PDF
Louise Phillips
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet New journal: Journal of Problem Based Learning in Higher Resumé   PDF
Thomas Ryberg
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Nyt net - nye medier (video) Resumé
Lisbeth Klastrup
 
Årg. 6, Nr. 10 (2013): LOM#10: Mobil teknologi i universitetsundervisningen Om e-lærebøger på iPad Resumé   PDF
Jens Jørgen Hansen, Lars Johnsen
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Om erfaringer med podcasts i universiteternes undervisning Resumé   PDF
Simon Heilesen
 
Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Online dagbogen i praktik- og klinikforløb på sundhedsvidenskabelige uddannelser Resumé   PDF
Janne Saltoft Hansen, Jeanette Lyk, Sanne Pedersen
 
Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer Online farmakologi i det virtuelle laboratorium Resumé   PDF
Mads Ronald Dahl, Elise Røge Hedegaard, Peter Musaeus
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser Online lektiehjælp – Udvikling af en vejledningsdidaktik med pædagogisk designforskning som metode Resumé   PDF
Jens Jørgen Hansen, Kirstin Remvig
 
Årg. 8, Nr. 13 (2015): Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer & learning analytics Online supervision at the university - A comparative study of supervision on student assignments face-to-face and online Resumé   PDF
Søren Smedegaard Bengtsen, Gry Sandholm Jensen
 
Årg. 4, Nr. 7/8 (2011): Evaluering og eksamen i en digital verden / Assessment and exams in a digital world Ophavsret til undervisningsmateriale Resumé   PDF
Morten Rosenmeier
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Ophavsret til undervisningsmateriale Resumé   PDF
Morten Rosenmeier
 
Årg. 8, Nr. 13 (2015): Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer & learning analytics Opsamling af studerendes svardata fra Study Quiz – en case beskrivelse Resumé   PDF
Thomas Ahler, Steffen Bader
 
Årg. 4, Nr. 7/8 (2011): Evaluering og eksamen i en digital verden / Assessment and exams in a digital world Overgang til digital aflevering og bedømmelse af skriftlige prøver ved Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus Resumé   PDF
Rasmus Tolstrup Blok, Mads Stenhøj Andresen, Hans Sommer
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Partnerskabt digitalt læringsrum Resumé   PDF
Christina Juul Jensen, Lise Stenbæk, Helle Bundgaard
 
Årg. 3, Nr. 4 (2010): Perspektiver på e-læring Perspektiver på e-læring Resumé   PDF
Jørgen Gomme, Tom Nyvang
 
Årg. 4, Nr. 7/8 (2011): Evaluering og eksamen i en digital verden / Assessment and exams in a digital world Podcast som eksamenform Resumé   PDF
Anja Mølle Lindelof
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Polimedia: Using advanced screencasting for effective e-learning content production Resumé   PDF
Carlos Turro, Manuel Jimenez, Luis Morcillo, Jaime Busquets
 
Årg. 10, Nr. 17 (2017): LOM#17: Portfolio, refleksion og feedback Portfolioen som undervisning og evalueringsmedium Resumé   PDF
Ane Qvortrup, Tina Bering Keiding
 
Årg. 10, Nr. 17 (2017): LOM#17: Portfolio, refleksion og feedback Portfolio – et lærings- og evalueringsredskab i Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Resumé   PDF
Christina Højlund, Jeppe Egendahl, Lene Mark
 
Årg. 10, Nr. 17 (2017): LOM#17: Portfolio, refleksion og feedback Portfoliokoncepter – med caseportfolioen og kompetenceportfolien som eksempel Resumé   PDF
Jens Jørgen Hansen, Nina Bonderup Dohn
 
Årg. 10, Nr. 17 (2017): LOM#17: Portfolio, refleksion og feedback Portfolio, refleksion og feedback Resumé   PDF
Ane Qvortrup, Jens Jørgen Hansen, Inger-Marie Falgren Christensen
 
Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer Potentialer og problematikker ved livestreaming og fastholdelse af undervisning Resumé   PDF
Sarai Løkkegaard, Thomas Ryberg
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser Projektarbejde og akademisk IT-skoling Resumé   PDF
Simon Heilesen, Søren Davidsen
 
Årg. 10, Nr. 17 (2017): LOM#17: Portfolio, refleksion og feedback Referencehåndtering med Mendeley: mellem organisering, skrivning og samarbejde Resumé   PDF
Mikkel Hvidtfeldt Andersen
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser Revitalisering af PBL i videregående uddannelser gennem Learning Design Resumé   PDF
Jacob Davidsen, Ulla Konnerup
 
Årg. 2, Nr. 3 (2009): Læringspotentialet i virtuelle verdener Rum, rammer og biblioteker i den virtuelle verden Resumé   PDF
Simon Heilesen
 
Årg. 2, Nr. 3 (2009): Læringspotentialet i virtuelle verdener Rundvisning og interview i Second Life (podcasts) Resumé   PDF
Cynthia M. M. Grund, Mads Stenhøj Andresen, Rasmus Blok, Inger-Marie Christensen
 
Årg. 1, Nr. 1 (2008): Forskning og kommunikation Samfundsvidenskabelige laboratorier Resumé   PDF
Maja Horst
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser Sammenhengen mellom dannelse og kompetanse - elevens metakognitive læringsprosess Resumé   PDF
Lillian Gran
 
Årg. 3, Nr. 6 (2010): Fremme af IKT-støttet læring i forbindelse med den nationale strategi Skal ophavsretten afskaffes? - Ophavsretten har det ikke så let i de her år Resumé   PDF
Morten Rosenmeier
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser Studenterproduceret video til eksamen Resumé   PDF
Kenneth Hansen, Kristian Nøhr Jensen
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Studerende og underviseres brug af digitale medier - En kvantitativ undersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet anno 2008 Resumé   PDF
Maria Hvid Stenalt, Mikkel Godsk
 
Årg. 10, Nr. 18 (2018): Systemer, portaler og platforme mellem styring og frihed Studerendes digitale læringsmiljøer: læringsplatform eller medieøkologi? Resumé   PDF
Francesco Caviglia, Christian Dalsgaard, Jacob Davidsen, Thomas Ryberg
 
Årg. 3, Nr. 4 (2010): Perspektiver på e-læring Studerendes e-læringsstrategier i pædagoguddannelsen Resumé   PDF
Bennyé D. Austring, Dorit Gaarskjær, Thomas Bille
 
Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Styrket færdighedstræning eller afsporende forstyrrelse? Digitalisering af undervisning i øvelseslaboratorier på professionsuddannelserne Resumé   PDF
Marianne Nielsen, Kathrine Krageskov Eriksen
 
Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer Synkrone online læringsmiljøer – didaktisk design for synkron undervisning understøttet af digitale teknologier Resumé   PDF
Karsten Gynther, Ove Christensen, Rasmus Jørnø
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Technology enhanced peer learning and peer assessment Resumé   PDF (English)
Christian Bugge Henriksen, Henrik Bregnhøj, Susanne Rosthøj, Alejandro Ceballos, Henrik Kaas, Inez Harker-Schuch, Ingelise Andersen, Søren Larsen, Michael May
 
Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer Teknologistøttet simulationsundervisning som translokation for teoretisk viden og praktisk handlen Resumé   PDF
Anne-Mette Nortvig, Kathrine Krageskov Eriksen
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 1: 8. klasse som kreative producenter af fremtidens velfærdsteknologi – konstruktionisme, problemløsning og dialog Resumé   PDF
Jacob Nielsen, René Pedersen, Gunver Majgaard
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 1: Design af computerspil i undervisningen: Fra indfødt spiller til reflekteret designer Resumé   PDF
Gunver Majgaard
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 1: Mangfoldige læringsaktiviteter - ét robotbyggesæt Resumé   PDF
Ole Caprani
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 1:Pla(y)ceskabelse: når børn og robotteknologi mødes Resumé   PDF
Herdis Toft, Rikke Toft Nørgaard
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 1: Programmering af robotenheder i grundskolen Resumé   PDF
Stine Ejsing-Duun, Morten Misfeldt
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 1: Refitting existing simulations to meet with new learning objectives – from supply chain management to virtual collaboration Resumé   PDF
Timo Leinema, Thomas Duus Henriksen, Eeli Saarinen
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 1: Robotdidaktik. Læringsrobotter som indhold i undervisningen. Resumé   PDF
Jens Jørgen Hansen
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 1: Robotter i skolen Detaljer   PDF
Niels Henrik Helms, Gunver Majgaard
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 1: Spildesign i Serious Games - en didaktisk udfordring? Resumé   PDF
Niels Henrik Helms, Jess Uhre Rahbek
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 1: Spil i undervisningen Resumé   PDF
Steffen Löfvall, Michael Pedersen
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 1: Spilscenarier i undervisningen – præsentation af en didaktisk model Resumé   PDF
Thorkild Hanghøj
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 2: At designe e-læring - didaktiske perspektiver på uddannelsesdesign og didaktiske design Resumé   PDF
Jens Jørgen Hansen
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 2: Augmented Reality som wearable. Et design for visuel læring i sygeplejerskeuddannelsens anatomiundervisning Resumé   PDF
Mie Buhl, Annette Rahn
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 2: Brugerinvolvering i design af læreprocesser – refleksioner over et større forsknings- og udviklingsprojekt Resumé   PDF
Simon Heilesen, Niels Henrik Helms
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 2: Den digitale patientmappe – et redskab til forbedret didaktisk kommunikation i den privatpraktiserende fysioterapi Den digitale patientmappe – et redskab til forbedret didaktisk kommunikation i den privatpraktiserende fysioterapi Resumé   PDF
Ove Christensen, Karsten Gynther, Trine Brun Petersen
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 2: Design-Based Research – introduktion til en forskningsmetode i udvikling af nye E-læringskoncepter og didaktisk design medieret af digitale teknologier Resumé   PDF
Ove Christensen, Karsten Gynther, Trine Brun Petersen
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 2: ELYK-projektet - e-læring, yderområder og klyngedannelse Resumé   PDF
Jørgen Bang, Christian Dalsgaard
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 2: Ethel and her Telenoid: Toward using humanoids to alleviate symptoms of dementia Resumé   PDF
Jens Dinesen Strandbech
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 2: Om at bygge Den Digitale Læringsbro Resumé   PDF
Simon Heilesen, Janne Gleerup, Kevin Mogensen
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 2: Open Roberta - A Web Based Approach to Visually Program Real Educational Robots Resumé   PDF
Markus Ketterl, Beate Jost, Thorsten Leimbach, Reinhard Budde
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 2: På rejse med Virtual Reality i billedkunst - Erfaringslæring gennem kombineret fysisk og virtuel modelbygning Resumé   PDF
Gunver Majgaard, Patricia Lyk
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 2: QR-koder - som didaktisk koncept Resumé   PDF
Dorthe Carlsen, Anna-Britt Krog
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 2: Robot technologies, autism and designs for learning Resumé   PDF (English)
Mikala Hansbøl
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 2: Robotter i felten Detaljer   PDF
Gunver Majgaard, Niels Henrik Helms
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 2: The NAO robot as a Persuasive Educational and Entertainment Robot (PEER) – a case study on children’s articulation, categorization and interaction with a social robot for learning Resumé   PDF
Lykke Brogaard Bertel, Glenda Hannibal
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser Theory-Generating Practice: Proposing a principle for learning design Resumé   PDF (English)
Mie Buhl
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning The Use of Videos in Teaching - Some Experiences From the University of Copenhagen Resumé   PDF (English)
Henrik Bregnhøj, Chresteria Neutzsky-Wulff, Martin Gustaf Ehrensvärd, Susanne Rosthøj, Camilla Sichlau Bruun, Inez Estelle Harker-Schuch, Marin Lysák, Victoria Jae Chuang
 
Årg. 8, Nr. 13 (2015): Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer & learning analytics “Think of it as a Challenge”: Problematizing Pedagogical Strategies for Progression When Assessing Web-based University Courses Resumé   PDF
Anette Svensson, Lena Manderstedt, Annbritt Palo
 
Årg. 4, Nr. 7/8 (2011): Evaluering og eksamen i en digital verden / Assessment and exams in a digital world Tools for Teaching the Digital Natives Resumé   PDF
Lisbet Pals Svendsen, Margrethe Smedegaard Mondahl
 
Årg. 3, Nr. 6 (2010): Fremme af IKT-støttet læring i forbindelse med den nationale strategi Transformering af traditionel undervisning til e-læring - tre best practices fra go online-projektet ved Aarhus Universitet Resumé   PDF
Mikkel Godsk, Dorte Sidelmann Rossen
 
Årg. 2, Nr. 3 (2009): Læringspotentialet i virtuelle verdener Turen går til Second Life - Tips til dig, der planlægger et besøg til den virtuelle verden Resumé   PDF
Inger-Marie F. Christensen
 
Årg. 6, Nr. 10 (2013): LOM#10: Mobil teknologi i universitetsundervisningen Udfordringer med digital multiple choice quiz (MCQ) som eksamensform på medicin studiet, Health, Aarhus Universitet Resumé   PDF
Eivind Ortind Simonsen, Kristian Krogh, Mads Ronald Dahl
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling "Udsatte elevers" livsstil - Indbyrdes afhængigheder mellem mønstre for mediebrug og læring i "udsatte" ungdomskulturer Resumé   PDF
Klaus Rummler
 
Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Udvikling og brug af web-baserede apps Resumé   PDF
Yousif Subhi, Kim Thestrup Foss, Mikael Johannes Vuokko Henriksen, Tobias Todsen
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Understanding the dynamics of online learning communities; experiences from three university courses Resumé   PDF (English)
Victoria Jae Chuang, Alejandro Ceballos, Helle Bundgaard, Peter Furu, Henrik Bregnhøj, Inez Harker-Schuch, Christian Bugge Henriksen
 
Årg. 3, Nr. 4 (2010): Perspektiver på e-læring Underviserens metodefrihed Resumé   PDF
Bent B. Andresen
 
Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Undervisning baseret på færdighedstræning via online aktiviteter med løbende feedback Resumé   PDF
Susanne Rosthøj
 
Årg. 10, Nr. 18 (2018): Systemer, portaler og platforme mellem styring og frihed Undervisning og digitale medier - Distraktion, koncentration og engagement Resumé   PDF
Jesper Tække, Michael Paulsen
 
Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Using Photostory, MovieMaker and Voki to motivate Danish Upper Secondary Students to learn German language and culture – An empirical qualitative study of students’ perceived intrinsic motivation Resumé   PDF
Lisbet Pals Svendsen, Margrethe Smedegaard Mondahl, Zaki Faizi
 
Årg. 2, Nr. 3 (2009): Læringspotentialet i virtuelle verdener Verklig fiktion om virtuell verklighet – Litteraturundervisningens utmaning Resumé   PDF
Ylva Lindberg
 
Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer Videomedieret parallelundervisning som rum for læring ved Almen Voksenuddannelse i udkantsområder Resumé   PDF
Karen Egedal Andreasen, Palle Rasmussen
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Vilkår og muligheder i det sociale web (video) Resumé
Simon B. Heilesen
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Virtual neutron scattering experiments - Training and preparing students for large-scale facility experiments Resumé   PDF (English)
Julie Hougaard Overgaard, Jesper Bruun, Michael May, Linda Udby
 
Årg. 3, Nr. 4 (2010): Perspektiver på e-læring Virtuelle lærings- og kommunikations-miljøer i rehabiliteringen af mennesker med afasi Resumé   PDF
Ulla Konnerup
 
Årg. 3, Nr. 6 (2010): Fremme af IKT-støttet læring i forbindelse med den nationale strategi Water Education ved DTU – en e-læringplatform i Moodle til individualiseret kompetenceopbygning i samfundets vandsektor Resumé   PDF
Erik Arvin, Henrik Bregnhøj, Immaculada M. Buendia, Eva Eriksson, Peter Steen Mikkelsen
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning WIKIs for online documents and textbooks Resumé   PDF (English)
Nicolas Caesar Petersen, Linda Udby
 
Årg. 3, Nr. 4 (2010): Perspektiver på e-læring Wikis og blogs i undervisningen – Teoretiske perspektiver og praktiske erfaringer Resumé   PDF
Nina Bonderup Dohn
 
Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Workshops med patient videocases Resumé   PDF
Thomas Balslev, Anne Leegaard
 
1 - 184 af 184 elementer
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK