Gennemse titelindeks


 
Nummer Titel
 
Årg. 4, Nr. 7/8 (2011): Evaluering og eksamen i en digital verden / Assessment and exams in a digital world 5 hurtige spørgsmål til ministeren Resumé   PDF
Rasmus Blok
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser A Design-Based introduction to learning centres Resumé   PDF (English)
Anne Kristine Petersen, Astrid Margrethe Hestbech, Peter Bukovica Gundersen
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet – Erfaringer fra tre pilotprojekter Resumé   PDF
Christopher Kjær, Inger-Marie F. Christensen, Rasmus Blok, Lise Petersen
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning A pedagogical design pattern framework for sharing experiences and enhancing communities of practice within online and blended learning Resumé   PDF (English)
Chresteria Neutszky-Wulff, Susanne Rosthøj, Inez Harker-Schuch, Victoria Jae Chuang, Henrik Bregnhøj, Christian Bugge Henriksen, Michael May
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser Applying a learning design methodology in the flipped classroom approach – empowering teachers to reflect and design for learning Resumé   PDF (English)
Evangelia Triantafyllou, Lise Busk Kofoed, Hendrik Purwins, Olga Timcenko
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser Apps i anatomiundervisningen - perspektiver for et nyt learning design Resumé   PDF   PDF
Solvej Videbaek, Nikolaj Bøgh, Ellen Hollands Steffensen, Søren Gullaksen
 
Årg. 3, Nr. 6 (2010): Fremme af IKT-støttet læring i forbindelse med den nationale strategi At styrke videndeling på tværs - Interview med videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen Resumé   PDF
Simon Heilesen, Helle Meldgaard, Uwe Wollin
 
Årg. 1, Nr. 1 (2008): Forskning og kommunikation Bag massemedieproduktionen – Forhandlinger om vidensformer og ekspertise Resumé   PDF
Ursula Plesner
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Bare et spil? Perspektiver i at bruge serious games i arbejdsmiljøundervisningen i erhvervsskolerne Resumé   PDF
Helene Meldgaard Pedersen, Gritt Bennedsen, Regine Grytnes
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Barrierer for ibrugtagning af videooptaget universitetsundervisning Resumé   PDF
Pernille Rattleff, Leif Glud Holm
 
Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Bedside Ipad videooptagelser som læringsredskab i klinisk psykiatri Resumé   PDF
cecilie Fog-petersen, Sidse Arnfred
 
Årg. 8, Nr. 13 (2015): Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer & learning analytics Blended Learning Analytics Model for Evaluation (BLAME). Et case-studie af universitetsunderviseres brug af Blackboard Resumé   PDF
Peter Musaeus, Andreas Brændstrup Bennedsen, Janne Saltoft Hansen, Mads Ronald Dahl
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Bo Fibiger - Nekrolog Resumé   PDF
Jørgen Bang
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Brug af podcasts i undervisningen - muligheder og begrænsninger Resumé   PDF
Helle Mathiasen
 
Årg. 6, Nr. 10 (2013): LOM#10: Mobil teknologi i universitetsundervisningen Building students’ knowledge one click at a time Resumé   PDF
Quentin Vicens
 
Årg. 2, Nr. 3 (2009): Læringspotentialet i virtuelle verdener CaseConnexion – udvikling af et virtuelt læringsmiljø til sygeplejestuderende Resumé   PDF
Line Zimmer Rasmussen, Linda Hauschildt Nielsen
 
Årg. 8, Nr. 13 (2015): Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer & learning analytics Computerspil og læring Resumé   PDF
Lasse Juel Larsen
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Creative Commons: Some Rights Reserved – fleksibel udnyttelse af ophavsretten (video) Resumé
Martin von Haller Grønbæk
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Critical reflection and dialogical learning design: moving MOOCs beyond unidirectional transmission of content Resumé   PDF (English)
Kim Haagen Mathiesen, Mathias Helbo Nedergaard, Rikke Toft Nørgård
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Den digitaliserede Kulturarv - En læringsressource med stort potentiale! Resumé   PDF
Jørgen Bang
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Designtænkning som didaktisk metode: Læringsdesign for teknologisk forestillingskraft og handlekraft Resumé   PDF
Rikke Berggreen Paaskesen, Rikke Toft Nørgård
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Det eksperimenterende fællesskab - Børn og voksnes leg med medier og teknologi Resumé   PDF
Ole Caprani, Klaus Thestrup
 
Årg. 2, Nr. 3 (2009): Læringspotentialet i virtuelle verdener De virtuelle verdeners læringspotentiale – En analyse af Second Lifes egnethed som læringsplatform for et virtuelt læringsmiljø Resumé   PDF
Lillian Wiese
 
Årg. 8, Nr. 13 (2015): Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer & learning analytics Digitale prøver – et litteraturstudie Resumé   PDF
Karen Louise Møller, Thomas R. Mikkelsen
 
Årg. 1, Nr. 1 (2008): Forskning og kommunikation Digital forskningsformidling - kommunikative potentialer ved at anvende Web 2.0 til videnskonst Resumé   PDF
Jørgen Bang, Christian Dalsgaard
 
Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Resumé   PDF
Cita Nørgård, Peter Fridorff-Jens, Mads Ronald Dahl
 
Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Digitalisering af OSKE – En digitaliseret eksamen på godt og ondt Resumé   PDF
Kristian Krogh, Eivind Ortind Simonsen, Mads Ronald Dahl, Ulla Breth Knudsen
 
Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Digitalisering af undervisningen i almen patologi Resumé   PDF
Ben Vainer, Carina Kirstine Klarskov, Niels Werner Mortensen, Paul Meyer Mai, Flemming Fryd Johansen
 
Årg. 4, Nr. 7/8 (2011): Evaluering og eksamen i en digital verden / Assessment and exams in a digital world Digitalisering af universitetets prøveformer Resumé   PDF
Rasmus Blok, Marie Gottlieb
 
Årg. 10, Nr. 17 (2017): LOM#17: Portfolio, refleksion og feedback Digital portfolio og peer to peer feedback - skaber transfer og engagerede studerende Resumé   PDF
Ditte Jacobsen, Jesper Glarborg Bahrenscheer
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Distribution af video – lige meget hvordan? Resumé   PDF
Diba Markus
 
Årg. 4, Nr. 7/8 (2011): Evaluering og eksamen i en digital verden / Assessment and exams in a digital world E-Aflevering på Humaniora, Københavns Universitet Resumé   mp4
Annette Q Pedersen
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling E-læring 2.0. Vilkår og muligheder i det sociale web Resumé   PDF
Simon B. Heilesen
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen E-læring - hvad med juraen? Resumé   PDF
Morten Rosenmeier
 
Årg. 3, Nr. 4 (2010): Perspektiver på e-læring E‐læring ‐ hvad med juraen? – Et billede fortæller mere end 1000 ord Detaljer   PDF
Morten Rosenmeier
 
Årg. 3, Nr. 4 (2010): Perspektiver på e-læring E-materialer, som de forstås og bruges – en undersøgelse af forskelle i forståelsen af e-læring i hhv. et universitets- og forskningsbiblioteks-forankret regi Resumé   PDF
Maria Hvid Stenalt, Volkmar Engerer, Jesper Boserup Thestrup
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Engagerende didaktiske design i blendede læringsrum – et grundlag for facilitering af læreprocesser Resumé   PDF
Ulla Konnerup, Susanne Dau
 
Årg. 4, Nr. 7/8 (2011): Evaluering og eksamen i en digital verden / Assessment and exams in a digital world E-tiviteter som eksamensform Resumé   PDF
Anette Grønning
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Facilitating online project collaboration - new directions for learning design Resumé   PDF (English)
Inez Estelle Harker-Schuch, Henrik Bregnhøj, Victoria Jae Chuang, Peter Furu, Ingelise Andersen, Christian Bugge Henriksen
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Facilitering af selvstudiet i problembaseret læring - et læringsdesign for asynkron kommunikation Resumé   PDF
Henriette Lorenzen, Isa Neimann Thomasen
 
Årg. 3, Nr. 6 (2010): Fremme af IKT-støttet læring i forbindelse med den nationale strategi Fødevaresikkerhed over nettet - en udfordring der blev løst Resumé   PDF
Leon Brimer
 
Årg. 1, Nr. 1 (2008): Forskning og kommunikation Forskning og kommunikation Resumé   PDF
Simon B. Heilesen, Michael Pedersen
 
Årg. 1, Nr. 1 (2008): Forskning og kommunikation Forskningsstof i massemedierne – hvilke funktioner? Resumé   PDF
Bente Kristiansen
 
Årg. 3, Nr. 4 (2010): Perspektiver på e-læring Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle Resumé   PDF
Lillian Buus
 
Årg. 3, Nr. 6 (2010): Fremme af IKT-støttet læring i forbindelse med den nationale strategi ”Fremme af IKT-støttet læring” i forbindelse med den nationale strategi Resumé   PDF
Simon B. Heilesen, Helle Meldgaard, Uwe Wollin
 
Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer Fremtidens undervisningsmiljøer Resumé   PDF
Lillian Buus, Uwe Wollin
 
Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer Global Classroom - videokonference i undervisning Resumé   PDF
Flemming Nielsen
 
Årg. 3, Nr. 6 (2010): Fremme af IKT-støttet læring i forbindelse med den nationale strategi Globalt læringsmiljø om et globalt problem – en beskrivelse af et tværvidenskabeligt online kursus om klimaforandringer Resumé   PDF
Christian Bugge Henriksen, Anita Monty, John R. Porter
 
Årg. 3, Nr. 4 (2010): Perspektiver på e-læring Go online – om effektiv, undervisercentreret udvikling af e-læring ved Aarhus Universitet Resumé   PDF
Mikkel Godsk
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Hvordan skabes et learning design, der motiverer og engagerer deltagerne i et online kompetenceudviklingsforløb? Resumé   PDF
Inger-Marie Falgren Christensen, Christopher Kjær, Bo Lüders, Jan Apollo, Pernille Stenkil Hansen
 
Årg. 3, Nr. 4 (2010): Perspektiver på e-læring ICTs and the concept and practice of internationalization of higher education Resumé   PDF
Marie Gottlieb, Kathrine Dalgaard Skovdal
 
Årg. 3, Nr. 6 (2010): Fremme af IKT-støttet læring i forbindelse med den nationale strategi I did it - Om ph.d.- og efteruddannelseskurset, ”Applied Statistics for Researchers and Developers”, afholdt som interaktiv e-læring Resumé   PDF
Ib Skovgaard, Bo Markussen, Marianne Thorsen, Ditte Carlsen
 
Årg. 6, Nr. 10 (2013): LOM#10: Mobil teknologi i universitetsundervisningen Implementering af iPads i undervisningen på Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT), Aarhus Universitet. Resumé   PDF
Mads Ronald Dahl, Annette Smed Svanholm
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Resumé   PDF
Mikkel Godsk, Christian Dalsgaard
 
Årg. 4, Nr. 7/8 (2011): Evaluering og eksamen i en digital verden / Assessment and exams in a digital world Implementering af organisatoriske forandringsprocesser ved indførelse af elektronisk aflevering og eksamen Resumé   PDF
Annette Q Pedersen
 
Årg. 3, Nr. 6 (2010): Fremme af IKT-støttet læring i forbindelse med den nationale strategi INNOTOUR.COM - en international WEB 2.0 platform for turismeundervisning Resumé   PDF
Janne J. Liburd, Anne‐Mette Hjalager, Inger‐Marie F. Christensen
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Innovativ formidling af førsteårsstuderende som et design-based research-forløb Resumé   PDF
Ole Eggers Bjælde, Rasmus Brøgger Najbjerg
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Internettet som personaliseret og socialt medie Resumé   PDF
Christian Dalsgaard
 
Årg. 1, Nr. 1 (2008): Forskning og kommunikation Involverende relationer og udfordring af eksisterende viden - forskningsformidling fra en aktionsforskers perspektiv Resumé   PDF
Birgitte Ravn Olesen, Christina Hee Pedersen
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Kan brugen af mobiletelefoner i undervisningen styrke elev-centrerede læreprocesser? Resumé   PDF
Judith Seipold
 
Årg. 2, Nr. 3 (2009): Læringspotentialet i virtuelle verdener Kan det være ulovligt at undervise? Detaljer   PDF
Morten Rosenmeier
 
Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer Kan forskningsbibliotekernes e-materialer være e-læringsmaterialer? – tilgængeliggørelse og formidling i elektroniske læreomgivelser Resumé   PDF
Volkmar Engerer
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Kan mobiltelefonen skabe refleksion i undervisningen? Medialisering som refleksivt redskab Resumé   PDF
Jørgen Bang, Christian Dalgaard, Thea Skaanes
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Krydsbestøvning? Videndeling med online and blended learning på Københavns Universitet Resumé   PDF
Jens Christian Jacobsen, Olga Trolle, Julie Markussen
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Læring i videnssamfundet - Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Resumé   PDF
Jørgen Bang, Christian Dalgaard
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Læring med videoteknologi – peer feedback og videosupervision Resumé   PDF
Henrik Hein Lauridsen, Cita Nørgård, Rie Castella Toftegaard
 
Årg. 6, Nr. 10 (2013): LOM#10: Mobil teknologi i universitetsundervisningen Læring på tværs af kontekster - læringspotentialer i mobilt medieret information og kommunikation Resumé   PDF
Christian Dalsgaard, Nicholai Friis Pedersen, Janus Aaen
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Læringsdesign for selvinitieret lærings- og professionsdannelse Resumé   PDF
Ulla Lunde Ringtved, Christian Wahl, Gianna Belle, Anita Clemmensen
 
Årg. 2, Nr. 3 (2009): Læringspotentialet i virtuelle verdener Læringspotentialet i virtuelle verdener Resumé   PDF
Rasmus Blok, Inger-Marie F. Christensen
 
Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer Læringsrum og vidensudvikling i professionuddannelser Resumé   PDF
Tom Nyvang, Susanne Dau
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Learning analytics som udgangspunkt for refleksion over didaktisk design i blended learning Resumé   PDF
Anne-Mette Nortvig
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser Learning design som systematisk alternativ til one-hit wonders – implementering af educational it i de våde fag på Aarhus Universitet Resumé   PDF
Mikkel Godsk, Janne Saltoft Hansen
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser Lektier Online - didaktisk design af et uformelt online læringsrum? Resumé   PDF
Nina Bonderup Dohn, Hanne Skipper Degnebolig, Pernille Holm Lindhardt, Kirsten Lund
 
Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer Live videotransmitteret undervisning Resumé   PDF
Rikke Ørngreen, Karin Levinsen, Vibe Alopaeus Jelsbak, Thomas Bendsen, Karen Louise Møller
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Lyd og billede i undervisningen – et uddannelsespolitisk aspekt Resumé   PDF
Poul Søren Kjærsgaard
 
Årg. 10, Nr. 17 (2017): LOM#17: Portfolio, refleksion og feedback Mål, motivation og fokus i undervisningen – med e-portfolio Resumé   PDF
Laila Kjærbæk, Inger-Marie Falgren Christensen
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen MIT OpenCourseWare and the Open Educational Resource Movement (video) Resumé
Curt Newton
 
Årg. 6, Nr. 10 (2013): LOM#10: Mobil teknologi i universitetsundervisningen Mobilapplikationers potentiale til understøttelse af specialeprocessen Resumé   PDF
Nicholai Friis Pedersen, Charlotte Albrechtsen, Tine Wirenfeldt Jensen
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Mobile City- og sprogguides. Nye forbindelser mellem formelle og uformelle læringsmiljøer Resumé   PDF
Mads Bo Kristensen, Niels Ole Ankerstjerne, Anne Chresteria Neutsky-Wulff, Herluf Schelde
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Mobile mediers læringspotentialer - didaktiske overvejelser i forbindelse med brugen af podcast og vodcast Resumé   PDF
Bo Fibiger
 
Årg. 6, Nr. 10 (2013): LOM#10: Mobil teknologi i universitetsundervisningen Mobil læring på danske universiteter Resumé   PDF
Inger-Marie Christensen, Mikkel Godsk
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Mobiltelefoner som kulturelle ressourcer - En analyse af mobil ekspertise, strukturer og spirende kulturelle praksisser Resumé   PDF
Ben Bachmair, John Cook, Norbert Pachler
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling Mon Wenger har en avatar? Vilkår og muligheder i det sociale web-observationer og refleksioner over remediering af didaktisk design i Second Life Resumé   PDF
Marianne Riis
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning MOOC design – Dissemination to the masses or facilitation of social learning and a deep approach to learning? Resumé   PDF (English)
Inger-Marie Falgren Christensen, Mette Dam Laursen, Jacob Bøggild, Torsten Bøgh Thomsen
 
Årg. 8, Nr. 13 (2015): Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer & learning analytics MOOC-inspiration i e-læring – læring, feedback og relationer Resumé   PDF
Anne Winther Jensen
 
Årg. 8, Nr. 13 (2015): Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer & learning analytics MOOC som studievalgsvejledning, læringsobjekt og redskab i markedsføring Resumé   PDF
Simon Heilesen
 
Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer MOOCs - perspektiver for UC-sektoren i Danmark Resumé   PDF
Hanne Wacher Kjærgaard, Lars Peter Bech Kjeldsen, Vibe Alopaeus Jelsbak, Thomas Bendsen
 
Årg. 4, Nr. 7/8 (2011): Evaluering og eksamen i en digital verden / Assessment and exams in a digital world Mundtlig eksamen via Adobe Connect - erfaringer og retningslinjer Resumé   PDF
Christopher Kjær
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Nærhed i fjernundervisning – om brugen af audio og video i sprogundervisning Resumé   PDF
Anne Chresteria Neutzsky-Wulff
 
Årg. 3, Nr. 6 (2010): Fremme af IKT-støttet læring i forbindelse med den nationale strategi Nærværende fjernundervisning - et projekt om ikt-støttet feedback Resumé   PDF
Anne Chresteria Neutzsky-Wulff
 
Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Når design af færdighedstræning er udgangspunkt for design af et færdighedslaboratorium i klinisk biomekanik Resumé   PDF
Cita Nørgård, Henrik Hein Lauridsen, Søren Bech
 
Årg. 1, Nr. 1 (2008): Forskning og kommunikation Når forskningsbaseret viden forhandles: den dialogiske drejning inden for forskningskommunikation Resumé   PDF
Louise Phillips
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet New journal: Journal of Problem Based Learning in Higher Resumé   PDF
Thomas Ryberg
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Nyt net - nye medier (video) Resumé
Lisbeth Klastrup
 
Årg. 6, Nr. 10 (2013): LOM#10: Mobil teknologi i universitetsundervisningen Om e-lærebøger på iPad Resumé   PDF
Jens Jørgen Hansen, Lars Johnsen
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Om erfaringer med podcasts i universiteternes undervisning Resumé   PDF
Simon Heilesen
 
Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Online dagbogen i praktik- og klinikforløb på sundhedsvidenskabelige uddannelser Resumé   PDF
Janne Saltoft Hansen, Jeanette Lyk, Sanne Pedersen
 
Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer Online farmakologi i det virtuelle laboratorium Resumé   PDF
Mads Ronald Dahl, Elise Røge Hedegaard, Peter Musaeus
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser Online lektiehjælp – Udvikling af en vejledningsdidaktik med pædagogisk designforskning som metode Resumé   PDF
Jens Jørgen Hansen, Kirstin Remvig
 
Årg. 8, Nr. 13 (2015): Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer & learning analytics Online supervision at the university - A comparative study of supervision on student assignments face-to-face and online Resumé   PDF
Søren Smedegaard Bengtsen, Gry Sandholm Jensen
 
Årg. 4, Nr. 7/8 (2011): Evaluering og eksamen i en digital verden / Assessment and exams in a digital world Ophavsret til undervisningsmateriale Resumé   PDF
Morten Rosenmeier
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Ophavsret til undervisningsmateriale Resumé   PDF
Morten Rosenmeier
 
Årg. 8, Nr. 13 (2015): Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer & learning analytics Opsamling af studerendes svardata fra Study Quiz – en case beskrivelse Resumé   PDF
Thomas Ahler, Steffen Bader
 
Årg. 4, Nr. 7/8 (2011): Evaluering og eksamen i en digital verden / Assessment and exams in a digital world Overgang til digital aflevering og bedømmelse af skriftlige prøver ved Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus Resumé   PDF
Rasmus Tolstrup Blok, Mads Stenhøj Andresen, Hans Sommer
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Partnerskabt digitalt læringsrum Resumé   PDF
Christina Juul Jensen, Lise Stenbæk, Helle Bundgaard
 
Årg. 3, Nr. 4 (2010): Perspektiver på e-læring Perspektiver på e-læring Resumé   PDF
Jørgen Gomme, Tom Nyvang
 
Årg. 4, Nr. 7/8 (2011): Evaluering og eksamen i en digital verden / Assessment and exams in a digital world Podcast som eksamenform Resumé   PDF
Anja Mølle Lindelof
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Polimedia: Using advanced screencasting for effective e-learning content production Resumé   PDF
Carlos Turro, Manuel Jimenez, Luis Morcillo, Jaime Busquets
 
Årg. 10, Nr. 17 (2017): LOM#17: Portfolio, refleksion og feedback Portfolioen som undervisning og evalueringsmedium Resumé   PDF
Ane Qvortrup, Tina Bering Keiding
 
Årg. 10, Nr. 17 (2017): LOM#17: Portfolio, refleksion og feedback Portfolio – et lærings- og evalueringsredskab i Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Resumé   PDF
Christina Højlund, Jeppe Egendahl, Lene Mark
 
Årg. 10, Nr. 17 (2017): LOM#17: Portfolio, refleksion og feedback Portfoliokoncepter – med caseportfolioen og kompetenceportfolien som eksempel Resumé   PDF
Jens Jørgen Hansen, Nina Bonderup Dohn
 
Årg. 10, Nr. 17 (2017): LOM#17: Portfolio, refleksion og feedback Portfolio, refleksion og feedback Resumé   PDF
Ane Qvortrup, Jens Jørgen Hansen, Inger-Marie Falgren Christensen
 
Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer Potentialer og problematikker ved livestreaming og fastholdelse af undervisning Resumé   PDF
Sarai Løkkegaard, Thomas Ryberg
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser Projektarbejde og akademisk IT-skoling Resumé   PDF
Simon Heilesen, Søren Davidsen
 
Årg. 10, Nr. 17 (2017): LOM#17: Portfolio, refleksion og feedback Referencehåndtering med Mendeley: mellem organisering, skrivning og samarbejde Resumé   PDF
Mikkel Hvidtfeldt Andersen
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser Revitalisering af PBL i videregående uddannelser gennem Learning Design Resumé   PDF
Jacob Davidsen, Ulla Konnerup
 
Årg. 2, Nr. 3 (2009): Læringspotentialet i virtuelle verdener Rum, rammer og biblioteker i den virtuelle verden Resumé   PDF
Simon Heilesen
 
Årg. 2, Nr. 3 (2009): Læringspotentialet i virtuelle verdener Rundvisning og interview i Second Life (podcasts) Resumé   PDF
Cynthia M. M. Grund, Mads Stenhøj Andresen, Rasmus Blok, Inger-Marie Christensen
 
Årg. 1, Nr. 1 (2008): Forskning og kommunikation Samfundsvidenskabelige laboratorier Resumé   PDF
Maja Horst
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser Sammenhengen mellom dannelse og kompetanse - elevens metakognitive læringsprosess Resumé   PDF
Lillian Gran
 
Årg. 3, Nr. 6 (2010): Fremme af IKT-støttet læring i forbindelse med den nationale strategi Skal ophavsretten afskaffes? - Ophavsretten har det ikke så let i de her år Resumé   PDF
Morten Rosenmeier
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser Studenterproduceret video til eksamen Resumé   PDF
Kenneth Hansen, Kristian Nøhr Jensen
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Studerende og underviseres brug af digitale medier - En kvantitativ undersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet anno 2008 Resumé   PDF
Maria Hvid Stenalt, Mikkel Godsk
 
Årg. 3, Nr. 4 (2010): Perspektiver på e-læring Studerendes e-læringsstrategier i pædagoguddannelsen Resumé   PDF
Bennyé D. Austring, Dorit Gaarskjær, Thomas Bille
 
Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Styrket færdighedstræning eller afsporende forstyrrelse? Digitalisering af undervisning i øvelseslaboratorier på professionsuddannelserne Resumé   PDF
Marianne Nielsen, Kathrine Krageskov Eriksen
 
Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer Synkrone online læringsmiljøer – didaktisk design for synkron undervisning understøttet af digitale teknologier Resumé   PDF
Karsten Gynther, Ove Christensen, Rasmus Jørnø
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Technology enhanced peer learning and peer assessment Resumé   PDF (English)
Christian Bugge Henriksen, Henrik Bregnhøj, Susanne Rosthøj, Alejandro Ceballos, Henrik Kaas, Inez Harker-Schuch, Ingelise Andersen, Søren Larsen, Michael May
 
Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer Teknologistøttet simulationsundervisning som translokation for teoretisk viden og praktisk handlen Resumé   PDF
Anne-Mette Nortvig, Kathrine Krageskov Eriksen
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 1: 8. klasse som kreative producenter af fremtidens velfærdsteknologi – konstruktionisme, problemløsning og dialog Resumé   PDF
Jacob Nielsen, René Pedersen, Gunver Majgaard
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 1: Design af computerspil i undervisningen: Fra indfødt spiller til reflekteret designer Resumé   PDF
Gunver Majgaard
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 1: Mangfoldige læringsaktiviteter - ét robotbyggesæt Resumé   PDF
Ole Caprani
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 1:Pla(y)ceskabelse: når børn og robotteknologi mødes Resumé   PDF
Herdis Toft, Rikke Toft Nørgaard
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 1: Programmering af robotenheder i grundskolen Resumé   PDF
Stine Ejsing-Duun, Morten Misfeldt
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 1: Refitting existing simulations to meet with new learning objectives – from supply chain management to virtual collaboration Resumé   PDF
Timo Leinema, Thomas Duus Henriksen, Eeli Saarinen
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 1: Robotdidaktik. Læringsrobotter som indhold i undervisningen. Resumé   PDF
Jens Jørgen Hansen
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 1: Robotter i skolen Detaljer   PDF
Niels Henrik Helms, Gunver Majgaard
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 1: Spildesign i Serious Games - en didaktisk udfordring? Resumé   PDF
Niels Henrik Helms, Jess Uhre Rahbek
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 1: Spil i undervisningen Resumé   PDF
Steffen Löfvall, Michael Pedersen
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 1: Spilscenarier i undervisningen – præsentation af en didaktisk model Resumé   PDF
Thorkild Hanghøj
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 2: At designe e-læring - didaktiske perspektiver på uddannelsesdesign og didaktiske design Resumé   PDF
Jens Jørgen Hansen
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 2: Augmented Reality som wearable. Et design for visuel læring i sygeplejerskeuddannelsens anatomiundervisning Resumé   PDF
Mie Buhl, Annette Rahn
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 2: Brugerinvolvering i design af læreprocesser – refleksioner over et større forsknings- og udviklingsprojekt Resumé   PDF
Simon Heilesen, Niels Henrik Helms
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 2: Den digitale patientmappe – et redskab til forbedret didaktisk kommunikation i den privatpraktiserende fysioterapi Den digitale patientmappe – et redskab til forbedret didaktisk kommunikation i den privatpraktiserende fysioterapi Resumé   PDF
Ove Christensen, Karsten Gynther, Trine Brun Petersen
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 2: Design-Based Research – introduktion til en forskningsmetode i udvikling af nye E-læringskoncepter og didaktisk design medieret af digitale teknologier Resumé   PDF
Ove Christensen, Karsten Gynther, Trine Brun Petersen
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 2: ELYK-projektet - e-læring, yderområder og klyngedannelse Resumé   PDF
Jørgen Bang, Christian Dalsgaard
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 2: Ethel and her Telenoid: Toward using humanoids to alleviate symptoms of dementia Resumé   PDF
Jens Dinesen Strandbech
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 2: Om at bygge Den Digitale Læringsbro Resumé   PDF
Simon Heilesen, Janne Gleerup, Kevin Mogensen
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 2: Open Roberta - A Web Based Approach to Visually Program Real Educational Robots Resumé   PDF
Markus Ketterl, Beate Jost, Thorsten Leimbach, Reinhard Budde
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 2: På rejse med Virtual Reality i billedkunst - Erfaringslæring gennem kombineret fysisk og virtuel modelbygning Resumé   PDF
Gunver Majgaard, Patricia Lyk
 
Årg. 5, Nr. 9 (2012): Spil i undervisningen/ELYK-projektet Tema 2: QR-koder - som didaktisk koncept Resumé   PDF
Dorthe Carlsen, Anna-Britt Krog
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 2: Robot technologies, autism and designs for learning Resumé   PDF (English)
Mikala Hansbøl
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 2: Robotter i felten Detaljer   PDF
Gunver Majgaard, Niels Henrik Helms
 
Årg. 8, Nr. 14 (2015): Robotter Tema 2: The NAO robot as a Persuasive Educational and Entertainment Robot (PEER) – a case study on children’s articulation, categorization and interaction with a social robot for learning Resumé   PDF
Lykke Brogaard Bertel, Glenda Hannibal
 
Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser Theory-Generating Practice: Proposing a principle for learning design Resumé   PDF (English)
Mie Buhl
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning The Use of Videos in Teaching - Some Experiences From the University of Copenhagen Resumé   PDF (English)
Henrik Bregnhøj, Chresteria Neutzsky-Wulff, Martin Gustaf Ehrensvärd, Susanne Rosthøj, Camilla Sichlau Bruun, Inez Estelle Harker-Schuch, Marin Lysák, Victoria Jae Chuang
 
Årg. 8, Nr. 13 (2015): Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer & learning analytics “Think of it as a Challenge”: Problematizing Pedagogical Strategies for Progression When Assessing Web-based University Courses Resumé   PDF
Anette Svensson, Lena Manderstedt, Annbritt Palo
 
Årg. 4, Nr. 7/8 (2011): Evaluering og eksamen i en digital verden / Assessment and exams in a digital world Tools for Teaching the Digital Natives Resumé   PDF
Lisbet Pals Svendsen, Margrethe Smedegaard Mondahl
 
Årg. 3, Nr. 6 (2010): Fremme af IKT-støttet læring i forbindelse med den nationale strategi Transformering af traditionel undervisning til e-læring - tre best practices fra go online-projektet ved Aarhus Universitet Resumé   PDF
Mikkel Godsk, Dorte Sidelmann Rossen
 
Årg. 2, Nr. 3 (2009): Læringspotentialet i virtuelle verdener Turen går til Second Life - Tips til dig, der planlægger et besøg til den virtuelle verden Resumé   PDF
Inger-Marie F. Christensen
 
Årg. 6, Nr. 10 (2013): LOM#10: Mobil teknologi i universitetsundervisningen Udfordringer med digital multiple choice quiz (MCQ) som eksamensform på medicin studiet, Health, Aarhus Universitet Resumé   PDF
Eivind Ortind Simonsen, Kristian Krogh, Mads Ronald Dahl
 
Årg. 3, Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling "Udsatte elevers" livsstil - Indbyrdes afhængigheder mellem mønstre for mediebrug og læring i "udsatte" ungdomskulturer Resumé   PDF
Klaus Rummler
 
Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Udvikling og brug af web-baserede apps Resumé   PDF
Yousif Subhi, Kim Thestrup Foss, Mikael Johannes Vuokko Henriksen, Tobias Todsen
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Understanding the dynamics of online learning communities; experiences from three university courses Resumé   PDF (English)
Victoria Jae Chuang, Alejandro Ceballos, Helle Bundgaard, Peter Furu, Henrik Bregnhøj, Inez Harker-Schuch, Christian Bugge Henriksen
 
Årg. 3, Nr. 4 (2010): Perspektiver på e-læring Underviserens metodefrihed Resumé   PDF
Bent B. Andresen
 
Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Undervisning baseret på færdighedstræning via online aktiviteter med løbende feedback Resumé   PDF
Susanne Rosthøj
 
Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Using Photostory, MovieMaker and Voki to motivate Danish Upper Secondary Students to learn German language and culture – An empirical qualitative study of students’ perceived intrinsic motivation Resumé   PDF
Lisbet Pals Svendsen, Margrethe Smedegaard Mondahl, Zaki Faizi
 
Årg. 2, Nr. 3 (2009): Læringspotentialet i virtuelle verdener Verklig fiktion om virtuell verklighet – Litteraturundervisningens utmaning Resumé   PDF
Ylva Lindberg
 
Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer Videomedieret parallelundervisning som rum for læring ved Almen Voksenuddannelse i udkantsområder Resumé   PDF
Karen Egedal Andreasen, Palle Rasmussen
 
Årg. 2, Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen Vilkår og muligheder i det sociale web (video) Resumé
Simon B. Heilesen
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning Virtual neutron scattering experiments - Training and preparing students for large-scale facility experiments Resumé   PDF (English)
Julie Hougaard Overgaard, Jesper Bruun, Michael May, Linda Udby
 
Årg. 3, Nr. 4 (2010): Perspektiver på e-læring Virtuelle lærings- og kommunikations-miljøer i rehabiliteringen af mennesker med afasi Resumé   PDF
Ulla Konnerup
 
Årg. 3, Nr. 6 (2010): Fremme af IKT-støttet læring i forbindelse med den nationale strategi Water Education ved DTU – en e-læringplatform i Moodle til individualiseret kompetenceopbygning i samfundets vandsektor Resumé   PDF
Erik Arvin, Henrik Bregnhøj, Immaculada M. Buendia, Eva Eriksson, Peter Steen Mikkelsen
 
Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning WIKIs for online documents and textbooks Resumé   PDF (English)
Nicolas Caesar Petersen, Linda Udby
 
Årg. 3, Nr. 4 (2010): Perspektiver på e-læring Wikis og blogs i undervisningen – Teoretiske perspektiver og praktiske erfaringer Resumé   PDF
Nina Bonderup Dohn
 
Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Workshops med patient videocases Resumé   PDF
Thomas Balslev, Anne Leegaard
 
1 - 175 af 175 elementer
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK