Gennemse forfatterindeks

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle

A

Aaen, Janus, Aarhus Universitet
Ahler, Thomas, University College Lillebælt (Danmark)
Albrechtsen, Charlotte, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, AU, (Danmark)
Allsopp, Benjamin Brink
Andersen, Ingelise (Danmark)
Andersen, Mikkel Hvidtfeldt, IT Universitetet i København (Danmark)
Andreasen, Karen Egedal, Aalborg Universitet (Danmark)
Andresen, Bent B., Aarhus Universitet (Danmark)
Andresen, Mads Stenhøj, Aarhus Universitet (Danmark)
Ankerstjerne, Niels Ole, Videnscenter for Integration (Danmark)
Apollo, Jan, Området for Tværgående Uddannelsesudvikling UC Lillebælt (Danmark)
Arnfred, Sidse, Psykiatrisk Center Ballerup
Arvin, Erik, DTU Miljø (Danmark)
Austring, Bennyé D., University College Sjælland (Danmark)

B

Bachmair, Ben, Universität Kassel (Tyskland)
Bader, Steffen, University College Lillebælt (Danmark)
Bahrenscheer, Jesper Glarborg, Professionshøjskolen Metropol (Danmark)
Balslev, Thomas, Aarhus Universitet (Danmark)
Bang, Jørgen, Aarhus Universitet (Danmark)
Bang, Jørgen, Aarhus Universitet
Bech, Søren, University College Lillebælt (Danmark)
Belle, Gianna
Bendsen, Thomas, Bioanalytikkeruddannelsen, VIA University College
Bendsen, Thomas, VIA (Danmark)
Bengtsen, Søren Smedegaard, Aarhus Universitet (Danmark)
Bennedsen, Andreas Brændstrup, Center for Health Sciences Education, Aarhus Universitet
Bennedsen, Gritt, Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning, Universitetsklinik (Danmark)
Bertel, Lykke Brogaard, Aalborg Universitet (Danmark)
Bille, Thomas, University College Sjælland (Danmark)
Bjælde, Ole Eggers, Aarhus Universitet (Danmark)
Blok, Rasmus, Aarhus Universitet (Danmark)
Blok, Rasmus, Syddansk Universitet (Danmark)
Blok, Rasmus Tolstrup, Aarhus Universitet (Danmark)
Bøggild, Jacob (Danmark)
Bøgh, Nikolaj, stud.med., Aarhus Universitet (Danmark)
Bregnhøj, Henrik, Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU (Danmark)
Bregnhøj, Henrik, Københavns Universitet (Danmark)
Bregnhøj, Henrik (Danmark)
Brimer, Leon, Det Biovidenskabelige fakultet (LIFE), Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Københavns Universitet (Danmark)
Bruun, Jesper, IND (Danmark)
Budde, Reinhard
Buendia, Immaculada M., DTU Miljø (Danmark)
Buhl, Mie, Aalborg Universitet (Danmark)
Bundgaard, Helle, Københavns Universitet
Bundgaard, Helle (Danmark)
Busk Kofoed, Lise (Danmark)
Busquets, Jaime, Universidad Politécnica de Valencia (Spanien)
Buus, Lillian, Aalborg Universitet (Danmark)
Buus, Lillian, Aalborg Universitet
Buus, Lillian, VIA University College (Danmark)
Buus, Lillian, VIA University College, Efter- og Videreuddannelse, Forskning og udvikling, Århus (Danmark)

C

Caprani, Ole, Aarhus Universitet (Danmark)
Caprani, Ole
Carlsen, Ditte, Institut for Grundvidenskab og Miljø på det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), Københavns Universitet.  
Carlsen, Dorthe, UC Syddanmark
Castro, Willy Francisco, Aalborg University (Danmark)
Caviglia, Francesco
Ceballos, Alejandro (Danmark)
Christensen, Inger-Marie, E-læringskonsulent SDU Universitetspædagogik, Syddansk Universitet. (Danmark)
Christensen, Inger-Marie, Syddansk Universitet (Danmark)
Christensen, Inger-Marie F., Syddansk Universitet (Danmark)
Christensen, Inger-Marie F., Syddansk Universitet
Christensen, Inger-Marie Falgren, SDU Universitetspædagogik, SDU (Danmark)
Christensen, Inger-Marie Falgren, SDU Universitetspædagogik, Syddansk Universitet (Danmark)
Christensen, Inger-Marie Falgren, Syddansk Universitet (Danmark)
Christensen, Inger‐Marie F., E‐læringsenheden, Syddansk Universitet (Danmark)
Christensen, Ove, University College Sjælland (Danmark)
Chuang, Victoria Jae (Danmark)
Clemensen, Jane, Center for innovativ medicinsk teknologi, Pædidatrisk Forskningsenhed, HCA Børnehospital Klinisk Institut, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet & Odense Universitetshospital
Clemmensen, Anita
Cook, John, London Metropolitan University (Storbritannien)

D

Dahl, Mads Ronald, Center for Health Sciences Education, Aarhus Universitet (Danmark)
Dahl, Mads Ronald, Center for medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet (Danmark)
Dahl, Mads Ronald, Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet, INCUBA Science Park Skejby, Brendstrupgårdsvej 102, bygning B, 1. sal. 8200 Århus N (Danmark)
Dahl, Mads Ronald
Dalgaard, Christian, Aarhus Universitet (Danmark)
Dalsgaard, Christian, Aarhus Universitet (Danmark)
Dalsgaard, Christian, Aarhus Universitet
Dalsgaard, Christian (Danmark)
Danbjørg, Dorthe Boe, Center for innovativ medicinsk teknologi Quality of Life Research Center, Hæmatologisk afdeling, Klinisk Institut, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet & Odense Universitetshospital (Danmark)
Dau, Susanne, Aalborg Universitet (Danmark)
Dau, Susanne, University College Nordjylland (Danmark)
Davidsen, Jacob, >Faculty of Humanities (http://www.hum.aau.dk) ICT and Learning >E-learning Lab - Center for User-driven Innovation, Learning and Design >(http://www.ell.aau.dk) >Rendsburggade 14 >DK-9000 Aalborg >Tel.: + 45 9940 9020
Davidsen, Jacob
Davidsen, Søren, Roskilde Universitetsbibliotek
Degnebolig, Hanne Skipper
Dirckinck-Holmfeld, Lone
Dohn, Nina Bonderup, Institut for fagsprog, kommunikation og informationsvidenskab, Syddansk Universitet (Danmark)
Dohn, Nina Bonderup, Syddansk Universitet (Danmark)
Dohn, Nina Bonderup

E

Egendahl, Jeppe, Lektor, VIA University College, Cand. pæd. pæd og master i IKT og læreprocesser (MIL)
Ehrensvärd, Martin Gustaf
Ejsing-Duun, Stine
Engerer, Volkmar, Det Informationsvidenskabelige Akademi - IVA (Danmark)
Engerer, Volkmar, Statsbiblioteket (Danmark)
Eriksen, Kathrine Krageskov, University College Sjælland (Danmark)
Eriksson, Eva, DTU Miljø (Danmark)

F

Faizi, Zaki, CBS (Danmark)
Fibiger, Bo
Fog-petersen, cecilie, Psykiatrisk Center Ballerup (Danmark)
Foss, Kim Thestrup, Center for Klinisk Uddannelse, Center for HR, Region Hovedstaden. Københavns Universitet. (Danmark)
Fridorff-Jens, Peter
Furu, Peter (Danmark)
Furu, Peter

G

Gaarskjær, Dorit, University College Sjælland (Danmark)
Glavind, Laura, Professionshøjskolen Metropol
Gleerup, Janne, Roskilde Universitet (Danmark)
Godsk, Mikkel, Aarhus Universitet (Danmark)
Godsk, Mikkel, Aarhus Universitet
Godsk, Mikkel, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (Danmark)
Godsk, Mikkel, ST Learning Lab, Aarhus Universitet (Danmark)
Godsk, Mikkel, Teamleder og e-læringskonsulent Center for Scienceuddannelse, Aarhus Universitet. (Danmark)
Godsk, Mikkel
Gomme, Jørgen, Københavns Universitet
Gottlieb, Marie, Interaction and Learning Unit, IT University of Copenhagen (Danmark)
Gottlieb, Marie, IT-Universitetet (Danmark)
Gran, Lillian, Høgskolen i Lilllehammer - phd utdanning og stipendiat. Ferdig 21. juni 2016. Fast ansatt HIHM, Hamar, pedagogikk, lærerutdanning
Grønbæk, Martin von Haller, Bender von Haller Dragsted
Grønning, Anette, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M (Danmark)
Grund, Cynthia M. M., Syddansk Universitet (Danmark)
Grytnes, Regine, Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning, Universitetsklinik (Danmark)
Gullaksen, Søren, stud.med., Aarhus Universitet
Gundersen, Peter Bukovica (Danmark)
Gynther, Karsten, Professionshøjskolen Absalon (Danmark)
Gynther, Karsten, University College Sjælland (Danmark)
Gynther, Karsten, University College Sjælland

H

Hachmann, Roland
Hanghøj, Thorkild, Aalborg Universitet (Danmark)
Hannibal, Glenda, University of Vienna (Østrig)
Hansbøl, Mikala, University College Sjælland Forskning og Innovation Education Lab - forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign (Danmark)
Hansen, Janne Saltoft, Aarhus Universitet Center for Medicinsk Uddannelse (Danmark)
Hansen, Janne Saltoft, Center for Health Sciences Education, Aarhus Universitet
Hansen, Janne Saltoft, Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet (Danmark)
Hansen, Jens Jørgen, Institut for Design og Kommunikation, SDU (Danmark)
Hansen, Jens Jørgen, Syddansk Universitet (Danmark)
Hansen, Jens Jørgen, Institut for Design og Kommunikation SDU (Danmark)
Hansen, Jens Jørgen, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet (Danmark)
Hansen, Kenneth, Professionshøjskolen Metropol (Danmark)
Hansen, Pernille Stenkil, SDU Universitetspædagogik Syddansk Universitet (Danmark)
Hansen, Pernille Stenkil, Syddansk Universitet
Harker-Schuch, Inez (Danmark)
Harker-Schuch, Inez Estelle (Danmark)
Harker-Schuch, Inez Estelle
Hartz, Christina Biber, Professionshøjskolen Metropol
Hedegaard, Elise Røge, Institut for Biomedicin - Farmakologi Wilhelm Meyers Allé 4 bygning 1242, lokale 347 8000 Aarhus C Danmark
Heilesen, Simon, Roskilde Universitet (Danmark)
Heilesen, Simon, Roskilde Universitet
Heilesen, Simon B., Roskilde Universitet (Danmark)
Heilesen, Simon B., Roskilde Universitet
Helms, Niels Henrik, Knowledge Lab Institut for Litteratur, Kultur og Medier SDU (Danmark)
Helms, Niels Henrik, Syddansk Universitet (Danmark)
Helms, Niels Henrik, UC Sjælland
Henriksen, Christian Bugge, Institut for Jordbrug og Økologi, det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (Danmark)
Henriksen, Christian Bugge, Københavns Universitet (Danmark)
Henriksen, Christian Bugge (Danmark)
Henriksen, Mikael Johannes Vuokko, Center for Klinisk Uddannelse, Center for HR, Region Hovedstaden. Almen praksis, Region Hovedstaden. (Danmark)
Henriksen, Thomas Duus, Department of Communication Aalborg University (Danmark)
Hestbech, Astrid Margrethe, University College Sjælland (Danmark)
Hjalager, Anne‐Mette, Innovation og Kultur, Syddansk Universitet (Danmark)
Højlund, Christina, VIA University College (Danmark)
Holm, Leif Glud, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet (Danmark)
Horst, Maja, Copenhagen Business School
Hougaard Overgaard, Julie (Danmark)

J

Jacobsen, Ditte, Professionshøjskolen Metropol (Danmark)
Jacobsen, Jens Christian, Institut for Naturfagenes Didaktik Københavns Universitet
Jae Chuang, Victoria
Jelsbak, Vibe, VIA University College (Danmark)
Jelsbak, Vibe Alopaeus, Bioanalytikkeruddannelsen, VIA University College
Jelsbak, Vibe Alopaeus, VIA (Danmark)
Jensen, Anne Winther, University College Sjælland, UCSJ (Danmark)
Jensen, Christina Juul, Københavns Universitet (Danmark)
Jensen, Gry Sandholm, Aarhus Universitet (Danmark)
Jensen, Kristian Nøhr, Professionshøjskolen Metropol (Danmark)
Jensen, Kristian Nøhr, Professionshøjskolen Metropol
Jensen, Tine Wirenfeldt, Center for Undervisningsudvikling & Digitale medier, Arts, AU (Danmark)
Jimenez, Manuel, Universidad Politécnica de Valencia (Spanien)
Johansen, Flemming Fryd, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet
Johnsen, Lars, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet (Danmark)
Jørnø, Rasmus, University College Sjælland (Danmark)
Jørnø, Rasmus Leth, Professionshøjskolen Absalon (Danmark)
Jost, Beate
Juel Larsen, Lasse (Danmark)

K

Kaas, Henrik (Danmark)
Keiding, Tina Bering, Aarhus Universitet (Danmark)
Ketterl, Markus, Fraunhofer IAIS (USA)
Kjær, Christopher, SDU Universitetspædagogik Syddansk Universitet (Danmark)
Kjær, Christopher, Syddansk Universitet (Danmark)
Kjærbæk, Laila, Syddansk Universitet (Danmark)
Kjærgaard, Hanne Wacher, VIA (Danmark)
Kjærsgaard, Poul Søren, Syddansk Universitet (Danmark)
Kjeldsen, Lars Peter Bech, VIA (Danmark)
Klarskov, Carina Kirstine, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet (Danmark)
Klastrup, Lisbeth, IT-Universitetet
Knudsen, Ulla Breth
Konnerup, Ulla, Aalborg Universitet (Danmark)
Konnerup, Ulla, e-Learning Lab – Center for User Driven Innovation, Learning and Design T: (+45) 9940 3148/2629 6602 | Email: ullak@hum.aau.dk | Web: www.ell.aau.dk Aalborg Universitet| Rendsburggade 14, room 6.229 | 9000 Aalborg |
Kristensen, Mads Bo, Videnscenter for Integration (Danmark)
Kristiansen, Bente, Statsbiblioteket
Krog, Anna-Britt, Syddansk Universitet
Krogh, Kristian, Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet, INCUBA Science Park Skejby, Brendstrupgårdsvej 102, bygning B, 1. sal. 8200 Århus N (Danmark)

1 - 200 af 358 elementer    1 2 > >> 
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK