Kjærgaard, Hanne Wacher, Lars Peter Bech Kjeldsen, Vibe Alopaeus Jelsbak, og Thomas Bendsen. “MOOCs - Perspektiver for UC-Sektoren I Danmark”. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM) 6, no. 11 (november 7, 2013). Set november 29, 2023. https://tidsskrift.dk/lom/article/view/9725.