Riis, Marianne. “Mon Wenger Har En Avatar? Vilkår Og Muligheder I Det Sociale Web-Observationer Og Refleksioner over Remediering Af Didaktisk Design I Second Life”. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM) 3, no. 5 (1). Set januar 26, 2021. https://tidsskrift.dk/lom/article/view/3947.