Pischetola, Magda, og Jeppe Kilberg Møller. “Design Principles for Higher Education Teacher Development: the Teknosofikum course/Concept”. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM) 16, no. 27 (februar 15, 2023). Set maj 20, 2024. https://tidsskrift.dk/lom/article/view/134151.