Lund-Larsen, Michael, Søren Jørgensen, og Bent B. Andresen. “Blended Learning – Frem Mod En Ny Normal På Ungdomsuddannelserne”. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM) 14, no. 24 (august 25, 2021). Set januar 19, 2022. https://tidsskrift.dk/lom/article/view/125678.