Kjærgaard, H. W., L. P. B. Kjeldsen, V. A. Jelsbak, og T. Bendsen. “MOOCs - Perspektiver for UC-Sektoren I Danmark”. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), bd. 6, nr. 11, november 2013, doi:10.7146/lom.v6i11.9725.