Kjærgaard, H., L. P. Kjeldsen, V. Jelsbak, og T. Bendsen. “MOOCs - Perspektiver for UC-Sektoren I Danmark”. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), Bd. 6, nr. 11, november 2013, doi:10.7146/lom.v6i11.9725.