Austring, B. D., D. Gaarskjær, og T. Bille. “Studerendes E-læringsstrategier I pædagoguddannelsen”. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), bd. 3, nr. 4, oktober 2010, doi:10.7146/lom.v3i4.3932.