Pischetola, M., og J. Kilberg Møller. “Design Principles for Higher Education Teacher Development: the Teknosofikum course/Concept”. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), bd. 16, nr. 27, februar 2023, doi:10.7146/lom.v15i27.134151.