Pischetola, M., og J. Kilberg Møller. “Design Principles for Higher Education Teacher Development: the Teknosofikum course/Concept”. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), bd. 15, nr. 27, februar 2023, https://tidsskrift.dk/lom/article/view/134151.