Nielsen, B. L., og M. Godsk. “Digitale Kompetencer Og Online Kompetenceudvikling for Undervisere På Byggeriets videregående Uddannelser”. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), bd. 15, nr. 27, januar 2023, s. 21, doi:10.7146/lom.v15i27.134105.