Lund-Larsen, M., S. Jørgensen, og B. B. Andresen. “Blended Learning – Frem Mod En Ny Normal På Ungdomsuddannelserne”. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), bd. 14, nr. 24, august 2021, doi:10.7146/lom.v14i24.125678.