Christensen, M. V., A. B. Nissen, og M. Gustenhoff. “Sproglærererfaringer Fra Skolenedlukningen I foråret 2020”. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), bd. 14, nr. 24, juli 2021, s. 16, doi:10.7146/lom.v14i24.125641.