Andersen, M., R. Gerwien, og A. Kammer. “Sammen, Hver for Sig: Universitetsstuderendes læringsstrategier under COVID19-Nedlukningen”. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), Bd. 13, nr. 23, december 2020, s. 18, doi:10.7146/lom.v13i23.122032.