[1]
H. W. Kjærgaard, L. P. B. Kjeldsen, V. A. Jelsbak, og T. Bendsen, “MOOCs - perspektiver for UC-sektoren i Danmark”, LOM, bd. 6, nr. 11, nov. 2013.