[1]
B. D. Austring, D. Gaarskjær, og T. Bille, “Studerendes e-læringsstrategier i pædagoguddannelsen”, LOM, bd. 3, nr. 4, okt. 2010.