[1]
R. B. Paaskesen og R. T. Nørgård, “Designtænkning som didaktisk metode: Læringsdesign for teknologisk forestillingskraft og handlekraft”, LOM, bd. 9, nr. 16, nov. 2016.