[1]
R. Paaskesen og R. Nørgård, “Designtænkning som didaktisk metode: Læringsdesign for teknologisk forestillingskraft og handlekraft”, LOM, bd. 9, nr. 16, nov. 2016.