[1]
G. Majgaard og N. H. Helms, “Tema 2: Robotter i felten”, LOM, bd. 8, nr. 14, dec. 2015.