[1]
N. H. Helms og G. Majgaard, “Tema 1: Robotter i skolen”, LOM, bd. 8, nr. 14, dec. 2015.