[1]
T. Bertel og T. Bentzen, “Formativ evaluering med IT-systemet Peergrade”, LOM, bd. 11, nr. 18, jul. 2018.