Kjærgaard, H., Kjeldsen, L. P., Jelsbak, V. og Bendsen, T. (2013) “MOOCs - perspektiver for UC-sektoren i Danmark”, Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), 6(11). doi: 10.7146/lom.v6i11.9725.