Pischetola, M. og Kilberg Møller, J. (2023) “Design principles for higher education teacher development: the Teknosofikum course/concept”, Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), 16(27). doi: 10.7146/lom.v15i27.134151.