Lund-Larsen, M., Jørgensen, S. og Andresen, B. B. (2021) “Blended Learning – frem mod en ny normal på ungdomsuddannelserne”, Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), 14(24). doi: 10.7146/lom.v14i24.125678.