Skov, L. I., Johannesen, H. J. og Albrechtsen, T. R. S. (2018) “Online med omtanke - – Hvordan læremidler kan fremme folkeskoleelevers kommunikationskritiske kompetence”, Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), 11(19), s. 25. doi: 10.7146/lom.v11i19.104797.