Kjærgaard, Hanne Wacher, Lars Peter Bech Kjeldsen, Vibe Alopaeus Jelsbak, og Thomas Bendsen. 2013. “MOOCs - Perspektiver for UC-Sektoren I Danmark”. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM) 6 (11). https://doi.org/10.7146/lom.v6i11.9725.