Jelsbak, Vibe, Lillian Buus, og Jonas Thorsen. 2018. “God Kvalitet I Livestreamet Undervisning – Fra Underviserens Point of View”. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM) 11 (18). https://doi.org/10.7146/lom.v10i18.25407.