Pischetola, Magda, og Jeppe Kilberg Møller. 2023. “Design Principles for Higher Education Teacher Development: the Teknosofikum course/Concept”. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM) 15 (27). https://tidsskrift.dk/lom/article/view/134151.