Pischetola, Magda, og Jeppe Kilberg Møller. 2023. “Design Principles for Higher Education Teacher Development: the Teknosofikum course/Concept”. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM) 16 (27). https://doi.org/10.7146/lom.v15i27.134151.