Pischetola, M., & Kilberg Møller, J. (2023). Design principles for higher education teacher development: the Teknosofikum course/concept. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 15(27). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lom/article/view/134151