Pischetola, M., & Kilberg Møller, J. (2023). Design principles for higher education teacher development: the Teknosofikum course/concept. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 16(27). https://doi.org/10.7146/lom.v15i27.134151