Christensen, I.-M., Hansen, P., & Kjær, C. (2020). Den blendede undervisers roller og kompetencer. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 12(22). https://doi.org/10.7146/lom.v12i22.116133