(1)
Kjærgaard, H.; Kjeldsen, L. P.; Jelsbak, V.; Bendsen, T. MOOCs - Perspektiver for UC-Sektoren I Danmark. LOM 2013, 6.