(1)
Heilesen, S.; Gleerup, J.; Mogensen, K. Tema 2: Om at Bygge Den Digitale Læringsbro. LOM 2012, 5.