(1)
Andersen, M.; Gerwien, R.; Kammer, A. Sammen, Hver for Sig: Universitetsstuderendes læringsstrategier under COVID19-Nedlukningen. LOM 2020, 13, 18.