(1)
Nortvig, A.-M.; Gundersen, P.; Gynther, K.; Akselsen, K. Blended Learning I De Praktisk-Musiske Fag Set Gennem Et Systematisk Litteratur-Review. LOM 2020, 12.