(1)
Majgaard, G. Digital Dannelse På højskolen. LOM 2018, 11, 23.