[1]
Pischetola, M. og Kilberg Møller, J. 2023. Design principles for higher education teacher development: the Teknosofikum course/concept. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM). 16, 27 (feb. 2023). DOI:https://doi.org/10.7146/lom.v15i27.134151.