[1]
Pischetola, M. og Kilberg Møller, J. 2023. Design principles for higher education teacher development: the Teknosofikum course/concept. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM). 15, 27 (feb. 2023).