[1]
Christensen, M.V., Nissen, A.B. og Gustenhoff, M. 2021. Sproglærererfaringer fra skolenedlukningen i foråret 2020. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM). 14, 24 (jul. 2021), 16. DOI:https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.125641.