Call: LOM#19: Teknologiforståelse, digital dannelse og computational thinking

LOM#19: Teknologiforståelse, digital dannelse og computational thinking

Redaktører: Mikala Hansbøl (mikh@phmetropol.dk), Stine Ejsing-Duun (sed@hum.aau.dk) og Jens Jørgen Hansen (jjh@sdu.dk)

Den teknologiske udvikling er på den ene side et vilkår og en rammefaktor for samfundet generelt og for uddannelsesverdenen specifikt og på den anden side en opgave. Derfor iværksættes mange initiativer i det danske uddannelsessystem for tiden. I gymnasiet er “Informatik” indført som valg- og studieretningsfag; på forsøgsbasis har Undervisningsministeriet indført valgfaget “Teknologiforståelse” i udskolingen i 2017; óg IT-Branchen i samarbejde med forskellige kommuner står bag Coding Class initiativet, der omfatter mere end 2700 folkeskoleelever på landsplan. Disse initiativer tager bl.a. udgangspunkt i et behov for uddannet arbejdskraft i den digitale sektor og antagelser om at fremtidens samfund og jobmarked i det hele taget vil forudsætte medarbejdere, der besidder teknologiforståelse og mere avancerede it-kompetencer. I dag skal eleverne/de studerende ikke blot have it-færdigheder, de skal også være digitalt dannede. Digital dannelse omfatter kompetencer til ansvarligt at kunne begå sig og tage del i at skabe samfundet - også gennem digitale medier, værktøjer og materialer.

Initiativerne fremmer et behov for viden til at kvalificere, hvilken rolle it skal spille i uddannelsessystemet og som del af fremtidens dannelse og kompetencer. I dette temanummer af tidsskriftet Læring og Medier ønsker vi derfor at sætte fokus på pædagogiske og didaktiske aspekter af undervisning med og i teknologi. Et centralt spørgsmål er således, hvad vi kalder den faglighed, hvormed elever og studerende kvalificeret kan udnytte, forholde sig til og være medskabere af ny teknologi: fx teknologiforståelse, digital dannelse, computational thinking, digitalt medborgerskab, digital literacy eller 21st century skills? Hvilke kompetencer er der brug for og hvordan får vi alle med? Spørgsmålene er mange. Vi ønsker artikler, der fx knytter an til følgende problemstillinger:

  • Hvordan definerer vi de fagligheder, der har teknologi som udgangspunkt, ramme, middel og/eller mål? Og hvad er perspektivet i forhold til at tilegne sig disse fagligheder: forståelse, færdigheder, innovation eller fx kompetencer med henblik på kritisk brug, kreativ producent, ansvarlig medborger, almen dannelse?

  • Hvorfor er teknologiforståelse, digital dannelse og computational thinking særligt vigtige fagligheder, hvad er de pædagogiske begrundelser for dette?

  • Hvordan designer vi undervisning, der kan udvikle de teknologiske fagligheder og hvilke kompetencer og fagligheder fordrer sådanne undervisningsaktiviteter af lærerne/underviserne?

  • Hvilke udfordringer har institutioner og uddannelser med at opbygge kapacitet og muliggøre efteruddannelse, og hvordan kan de håndteres?

Tidsskriftet modtager både teoretiske artikler med diskussioner der åbner vores forståelse,  udfolder begreber om teknologiforståelse, digital dannelse og computational thinking, herunder empirisk baserede artikler om undersøgelser af og erfaringer med undervisning i teknologiforståelse, digital dannelse og computational thinking i pædagogiske praksisser.

Vigtige datoer:

  • 1. november 2017: Interessetilkendegivelse i form af et abstract på 100 – 200 ord sendes direkte til redaktørerne per e-mail.
  • 21. november 2017: Redaktionen tilkendegiver foreløbig accept / afslag.
  • 1. februar 2018: Manuskript (eller medieproduktion) indsendes via OJS (www.lom.dk).
  • 15. marts 2018: Review sendes til forfatter(-ne).
  • 18. april 2018: Endeligt manuskript indsendes.
  • 15. maj 2018: Temanummeret udkommer (artikler udgives løbende).

Alle manuskripter skal følge disse retningslinjer:

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom/about/submissions#onlineSubmissions

Temaredaktører: 

Abstracts sendes til:

Mikala Hansbøl (mikh@phmetropol.dk)

Stine Ejsing-Duun (sed@hum.aau.dk)

Jens Jørgen Hansen (jjh@sdu.dk)


Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK