Call: LOM#18: Systemer, portaler og platforme mellem styring og frihed

LOM#18: Systemer, portaler og platforme mellem styring og frihed

Redaktører: Michael Pedersen (micp@ruc.dk) og Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk)

De fleste danske uddannelsesinstitutioner har inden for de senere år implementeret større it-systemer og indkøbt nye teknologier til at understøtte uddannelsesaktiviteterne. Der er først og fremmest tale om teknologiske systemer, portaler og platforme, der eksempelvis betegnes som e-læringssystemer, læringsportaler, Learning Management Systems, Virtual Learning Environments.

Inden for ungdomsuddannelsesområdet og de videregående uddannelser er e-læringssystemer såsom Moodle, Fronter, itslearning, Lectio, Blackboard og Canvas blevet implementeret, mens man på folkeskoleområdet er i gang med at udrulle Brugerportalsinitiativet, der blandt andet involverer, at samtlige folkeskoler implementerer en læringsplatform.

I dette temanummer af tidsskriftet Læring og Medier ønsker vi at sætte fokus på de pædagogiske og didaktiske implikationer ved indførelsen af sådanne systemer, portaler og platfore. I temanummeret ønsker vi at belyse følgende problemstillinger:

 • Hvad er en læringsportal/en læringsplatform?
 • Hvilke rammer og mulighedsrum opstiller teknologierne?
 • Hvordan begrænser og/eller fremmer systemerne undervisernes pædagogiske og didaktiske muligheder?
 • Er der en indbygget pædagogik/didaktik i systemerne, eller skal denne rammesættes?
 • Er der tale om en “udlicitering” af pædagogiske og didaktiske metoder til systemudviklere, eller bliver pædagogikken og didaktikken sat fri på nye måder?

Tidsskriftet modtager både teoretiske artikler med diskussioner af teknologier, teknologiforståelse og pædagogik/didaktik og empirisk baserede artikler om undersøgelser af og erfaringer med brug af it-systemer i pædagogiske praksisser.

Vigtige datoer

Anvend og tilpas den relevante serie af datoer nedenfor og slet den anden serie af datoer.

Efterårsudgivelser

 • Interessetilkendegivelse i form af et abstract på 100 - 200 ord indsendes senest d. 1. juni 2017 til temanummerets redaktører via e-mail.
 • Redaktionen tilkendegiver foreløbig accept/afslag senest d. 20. juni 2017.
 • Manuskript (eller medieproduktion) indsendes senest d. 24. august 2017.
 • Review sendes til forfatteren senest d. 5. oktober 2017.
 • Endeligt manuskript indsendes senest d. 2. november 2017.
 • Temanummeret udkommer løbende fra december 2017. 

Om tidsskriftet LOM – se http://www.lom.dk

Læring og Medier (LOM) er et webbaseret, elektronisk tidsskrift om anvendelse af it og digitale medier til formidling, læring, kompetenceudvikling og samarbejde. Læring og Medier er samtidigt et forum for udveksling af erfaringer med brug af formidling, e-læring og e-baseret samarbejde – med udsyn til internationale tendenser og forskning, der kan støtte en kvalitetsbaseret udvikling af området på danske og skandinaviske institutioner. Læring og Medier udkommer to gange om året, og er udelukkende tilgængeligt online. Tidsskriftet henvender sig til undervisere, studerende, forskere og udviklere ved de videregående uddannelser, samt andre, der har interesse for læring og medier. Tidsskriftets artikler kan være af såvel praktisk som teoretisk art:

 • Praktisk / anvendelsesorienteret: Beskrivelse af praktiske erfaringer, eller af koblingen mellem teori og praksis.
 • Teoretisk / reflekterende: Fokus på e-læringsteori, pædagogik og didaktik.

Tidsskriftet er åbent for:

 • Traditionelle akademiske artikler
 • Kortere tekster
 • Alternative publikationsformer som video-, audio- eller multimedieproduktioner
 • Korte debatindlæg
 • Anmeldelser
 • Referater el. lign.

Alle manuskripter skal følge disse retningslinjer:

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom/about/submissions#onlineSubmissions

Redaktører

Abstracts sendes til:

Michael Pedersen (micp@ruc.dk) og

Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk)
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK