Berg-Olsen, Sturla, og Kari-Anne Selvik. “Kognitiv Semantikk Og Nettverksmodellen møter Praktisk Leksikografi”. LexicoNordica0, no. 20 (maj 25, 2015). Set december 5, 2020. https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/20868.