Romppanen, Birgitta. “Från Ordlista till Ordbok. Utvecklingen Av Den Finsk-Svenska Ordboken från 1600-Talet till Idag”. LexicoNordica0, no. 7 (januar 1, 2000). Set oktober 22, 2020. https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18820.