Johansson, Monica. “Ordbildningsmönster Och Ordrepresentation I Svenska ordböcker från 1500- Och 1600-Talen”. LexicoNordica0, no. 7 (januar 1, 2000). Set oktober 31, 2020. https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18816.