Hannesdóttir, Anna. “Ordböckernas Roll I Svenskans Grammatiska Standardisering”. LexicoNordica0, no. 7 (januar 1, 2000). Set juni 3, 2020. https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18814.